Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w Klubie SENIOR+ w Mikstacie

Dnia 12 września w Klubie Senior+ przeprowadzono szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przez ratowników medycznych Państwa Barbarę i Tadeusza Szłapik, których wiedza i umiejętności poparte są wieloletnim doświadczeniem.

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu. W części praktycznej szkolenia ratownik medyczny zaprezentował, przy użyciu fantomu, prawidłowe postępowanie z zakresu pierwszej pomocy. Ponadto zaprezentowano działanie automatycznego defibrylatora AED, którego dostępność w naszym codziennym życiu staje się coraz bardziej powszechna (tego typu sprzętem dysponuje OSP w Mikstacie), a jego zastosowanie niejednokrotnie decyduje o ludzkim życiu.

Klub SENIOR+

Edmund TetlakSkip to content