Sztandar z Kotłowa odnaleziono w Lutomiersku

Z Lutomierska pod Łodzią nadeszła sensacyjna informacja dotycząca nieznanego dotychczas epizodu w historii parafii rzymskokatolickiej w Kotłowie. Otóż ks. Dariusz Szczepan Skowron SDB poinformował Henryka Zielińskiego, burmistrza Mikstatu, że podczas renowacji ołtarza w przyklasztornym kościele Salezjanów w Lutomiersku znaleziono sztandar „Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Gotów 1927-1931″ w Kotłowie.

Najcenniejszy i najstarszy zabytek sakralny ziemi mikstackiej, romański kościół w Kotłowie z początku XII wieku skrywa ciągle wiele tajemnic, a w jego – i całej parafii – historii istnieje jeszcze wiele tzw. „białych plam”. Być może jedną z nich będzie można wymazać ujawniając interesujący a nieznany dotychczas wątek z przeszłości.

– Kilka dni temu skontaktował się ze mną ks. Dariusz Szczepan Skowron informując, że podczas renowacji ołtarza w przyklasztornym kościele Salezjanów w Lutomiersku znaleziono sztandar “Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Gotów 1927-1931”, na którym dostrzec można także ślad po wyhaftowanym napisie „w Kotłowie”. Sam napis został usunięty. Ksiądz Dariusz napisał mi: „Szukamy informacji w jaki sposób mógł się u nas znaleźć.” W wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną znalazły się także zdjęcia obu stron sztandaru. Dla mnie jest to sensacyjna wiadomość, bo wiedziałem, że jeszcze w okresie zaborów oddział Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Mikstacie organizowali uczniowie ostrowskiego gimnazjum: Andrzej Wojtkowski, późniejszy dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz Stanisław Krzywański z Mikstatu. Ale o istnieniu oddziału tego stowarzyszenia w Kotłowie, na dodatek posiadającego nawet własny sztandar, dotychczas nie wiedziałem i nie czytałem. Mam oczywiście nadzieję, że uda się ustalić,  dlaczego i jak sztandar z Kotłowa trafił do Lutomierska oraz odnaleźć jakieś informacje o działalności tej organizacji w Kotłowie – mówi Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu, jednocześnie pasjonat historii rodzinnych stron, autor kilku publikacji poświęconych ziemi mikstackiej.

Początki SMP przypadają na pierwsze lata okresu międzywojennego. W lutym 1919 r. odbył się w Warszawie zjazd księży delegatów biskupich ze wszystkich diecezji, na którym zadecydowano o ujednoliceniu akcji społecznej na terenie Rzeczypospolitej. Przyjęto wówczas projekt statutów dla organizacji młodzieżowych i postanowiono utworzyć centralną organizację ogólnopolską. Na przełomie  kwietnia i maja 1919 r. odbył się w Poznaniu pod protektoratem prymasa Edmunda Dalbora zjazd sekretarzy związków młodzieży z całej Polski, połączony z kursami i naradami społeczno-organizacyjnymi. Zdecydowano na nim skodyfikować strukturę organizacyjną związku, a jako najmniejsze ogniwo organizacyjne ustanowiono stowarzyszenie (oddział) funkcjonujące w parafii. Zgodnie ze statutami celem stowarzyszenia było „przysporzenie krajowi jednostek religijnych, katolików (katoliczek) z ducha i życia, ożywionych duchem ofiarności obywatelskiej, posiadających zmysł gospodarczy, pełniących swe obowiązki względem narodu, państwa, rozwiniętych fizycznie, wyrobionych organizacyjnie”. Podkreślano przy tym narodowy charakter organizacji. Statut zalecał też wstrzemięźliwość, rycerskość i punktualność. Członkowie nazywali siebie druhami (druhnami), pozdrawiali się powitaniem „Gotów” (chłopcy), „Sprawie służ” (dziewczęta).

Mamy nadzieję, że odnalezienie Kotłowskiego sztandaru SMP to dopiero początek odkrywania tej historii… Przy okazji apelujemy do Naszych Czytelników o podzielenie się z nami wszelkimi informacjami na ten temat, ewentualnymi dokumentami, zdjęciami itp. Adres do kontaktu: burmistrz@mikstat.pl oraz pklimek@mikstat.pl

PK

Zdjęcia sztandaru znalezionego w Lutomiersku udostępnione przez ks.  Dariusza Szczepana Skowrona SDB
Zdjęcia sztandaru znalezionego w Lutomiersku udostępnione przez ks. Dariusza Szczepana Skowrona SDB
Zdjęcia sztandaru znalezionego w Lutomiersku udostępnione przez ks.  Dariusza Szczepana Skowrona SDB
Zdjęcia sztandaru znalezionego w Lutomiersku udostępnione przez ks. Dariusza Szczepana Skowrona SDB


Skip to content