Tam gdzie stał szpital

Budowa nowej siedziby ośrodka zdrowia w Mikstacie – która rozpocznie się w przyszłym, 2021 roku – w znacznej mierze będzie finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Starania burmistrza Henryka Zielińskiego o rządowe dotacje na ten cel wspierają posłanki: Andżelika Możdżanowska i Katarzyna Sójka.

W dwóch pierwszych rozdaniach RFIL samorząd mikstacki pozyskał 1,5 mln zł na realizację tej inwestycji. – W pierwszej turze przyznano nam pół miliona, w drugiej milion złotych, natomiast w ramach trzeciej puli, gdzie do rozdysponowania pozostało ponad 4 miliardy złotych złożyliśmy wniosek o dodatkowe 1,3 miliona złotych. Cieszę się, że parlamentarzystki: pani Andżelika Możdżanowska, poseł do Parlamentu Europejskiego i pani Katarzyna Sójka, poseł na Sejm RP deklarują wsparcie dla naszych zabiegów o jak największe dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę nowego ośrodka zdrowia, który służyć będzie mieszkańcom miasta i gminy Mikstat – mówi Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

Budowa nowej siedziby gminnego ośrodka zdrowia w Mikstacie to jeden z priorytetów inwestycyjnych w obecnej kadencji samorządu. Nowoczesna, przestronna i dobrze wyposażona placówka ma zapewnić mieszkańcom Biskupic Zabarycznych, Kaliszkowic Kaliskich, Kaliszkowic Ołobockich, Komorowa, Kotłowa, Mikstatu, Mikstatu Pustkowia i Przedborowa jak najlepszą opiekę zdrowotną na miarę standardów XXI wieku. Projekt ośrodka wykonany przez arch. inż. Piotra Jańskiego przewiduje powstanie pięciu poradni (ogólna, dziecięca, stomatologiczna, ginekologiczna i rehabilitacyjna). Budynek powstanie na terenie dawnego targowiska miejskiego – to miejsce historycznie związane jest ze służbą zdrowia, bo już w XVII wieku funkcjonował tam pierwszy szpital w Mikstacie.

PK

ozm
Podczas spotkania w Mikstacie, burmistrz Henryk Zieliński i Danuta Kamińska, sekretarz MiG Mikstat zaprosili posłanki, Andżelikę Możdżanowską i Katarzynę Sójkę na miejsce planowanej inwestycji.
Wizualizacja nowego ośrodka zdrowia w Mikstacie wg projektu Piotra Jańskiego.
Wizualizacja nowego ośrodka zdrowia w Mikstacie wg projektu Piotra Jańskiego.


Skip to content