Utwardzone pobocza na Pustkowiu

Część drogi gminnej Mikstat – Mikstat Pustkowie – Przygodziczki ma nieco węższą, o szerokości ok. 3 metrów jezdnię asfaltową, dlatego w sierpniu dodatkowo zostały utwardzone pobocza na całej szerokości tej drogi.

Pobocza zostały wyrównane i utwardzone kamiennym tłuczniem. – To oczywiście przyniosło poprawę bezpieczeństwa na tym szlaku komunikacyjnym, żeby kierowcy wymijających się pojazdów nie musieli się obawiać kolizji i uszkodzenia samochodów. Zakupiliśmy większą ilość materiału, co pozwoliło zabezpieczyć pobocza po obu stronach asfaltu na drodze z Mikstatu do Przygodziczek a to, co zostało, wykorzystamy do utwardzenia kolejnych poboczy na drodze gminnej w Kaliszkowicach Kaliskich – wyjaśnia Tomasz Maciejewski, kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat.

Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu zostały także utwardzone pobocza (i położony nowy asfalt) w centrum Kaliszkowic Kaliskich, na odcinku drogi powiatowej.

PKSkip to content