W takiej kuchni chce się gotować…

Lśniąca srebrną stalą, świetnie wyposażona w nowoczesny sprzęt do przygotowywania, podgrzewania i wydawania posiłków nowa kuchnia z zapleczem została oddana do użytku w Wiejskim Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych. Na tę inwestycję gmina pozyskała 70 tys. zł  w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś 2023 organizowanym przez samorząd województwa wielkopolskiego.

Samorząd mikstacki aktywnie zabiega o dodatkowe środki zewnętrzne na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych powiększających, modernizujących i rozwijających infrastrukturę techniczną i społeczną w mieście i gminie Mikstat. – Od lat z powodzeniem aplikujemy między innymi o dotację na budowę nowych lub unowocześnianie już istniejących obiektów na wsiach, jak domy kultury, altany, place rekreacyjne itd. Z kolejnych edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś korzystały wszystkie nasze miejscowości, w których realizowane były różne projekty, przede wszystkim tzw. małej infrastruktury. W tym roku pozyskaliśmy maksymalną dotację na modernizację części kuchennej Wiejskiego Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych, dzięki której radykalnie poprawiła się funkcjonalność tego obiektu i warunki pracy osób, które z tej kuchni będą korzystać – mówi Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.  – Projekt „Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego Wiejskiego Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych” został zrealizowany w całości w zakładanym zakresie i czasie. Mieszkańcy w ramach wkładu własnego wykonali wszelkie prace porządkowe zarówno we wnętrzu budynku jak i w jego najbliższym sąsiedztwie. Mieszkańcy umyli ściany, drzwi, okna nie tylko remontowanych pomieszczeń, ale także Sali, która została zakurzona.   Mieszkańcy do prac wykorzystali własny sprzęt w postaci myjki ciśnieniowej, a wszelki niezbędne środki czystości, płyny, ścierki, mopy i wiadra były również ich własnością. Łącznie przy realizowaniu tego projektu pracowało 11 osób, którzy przepracowali łącznie 61 godzin – mówi Tomasza Maciejewski z Urzędu Miasta i Gminy Mikstat.

Zmodernizowane pomieszczenia spełniają wszelkie warunki związane z przepisami BHP, p-poż oraz Sanepidu. Wymieniono instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną; nowo ułożona, zarówno na podłodze jak i na ścianach, glazura poprawiła estetykę i funkcjonalność pomieszczeń, a ocieplenie posadzki i zmiana ogrzewania i urządzeń do przygotowywania potraw, z węglowych na gazowe, przyczyni się do polepszenia jakości powietrza. Sołectwo w Biskupicach Zabarycznych, dzięki przeprowadzonej modernizacji uzyskało wreszcie nowoczesne, wszechstronnie przygotowane i estetyczne pomieszczenie kuchenne i zaplecze, którymi może się poszczycić, przyciągając jeszcze więcej gości, ale także zachęcić większe grono mieszkańców do uczestnictwa we wszelakich spotkaniach organizowanych przez Radę Sołecką w Biskupicach Zabarycznych.

Koszt modernizacji wyniósł 147 100 zł, z czego 70 000 zł stanowiła dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś 2023”, 47 100 zł pochodziło z budżetu Miasta i Gminy Mikstat, a 30 000 zł z Funduszu Sołeckiego.

Przypomnijmy, że kilkanaście miesięcy wcześniej w obiekcie zostały także zmodernizowane toalety, które teraz spełniają najnowsze standardy estetyczne i funkcjonalne.

PKSkip to content