Warsztaty dla podmiotów korzystających ze środowiska

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje warsztaty dla podmiotów korzystających ze środowiska w następujących zakresach tematycznych:

  • 25 stycznia 2023 r. od godz. 9.00 do godz. 12.00 – opłaty za korzystanie ze środowiska
  • 26 stycznia 2023 r. od godz. 9.00 do godz. 12.00 – sprawozdawczość z zakresu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie on-line poprzez platformę zoom.
Podczas warsztatów zostaną omówione najnowsze regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, także ich interpretacje. Przedmiotowa wiedza jest niezbędna do przestrzegania i prawidłowego wypełniania obowiązków z zakresu ochrony środowiska, a tym samym uniknięcia sankcji finansowych określonych w ww. ustawach.
Uczestnicy będą mieli szansę na zdobycie umiejętności samodzielnego sporządzania sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów.
Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.
Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez przesłanie adresów e-mail osób zainteresowanych udziałem w warsztatach wraz z podaniem wybranego zakresu tematycznego i terminu na adres e-mail: warsztaty@umww.pl. Na wskazane adresy zostanie rozesłany link umożliwiający udział w spotkaniu.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.Skip to content