Więcej dobrej drogi na Maderze

Jeszcze w październiku zostanie oddany do użytku kolejny zmodernizowany odcinek z nawierzchnią asfaltową drogi na Maderze w Kaliszkowicach Kaliskich. Na tę inwestycję gmina pozyskała dotację od marszałka województwa wielkopolskiego w wysokości blisko 300 tys. zł (52,26 % kosztów realizacji zadania). 

Umowa na wykonanie przebudowy drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie na odcinku ok. 600 metrów została podpisana 20 września br. W przetargu została wybrana sprawdzona już w naszej gminie firma  Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek, która zobowiązała się wykonać prace w przeciągu 70 dni.

Wartość kontraktu to 548 092 zł. Miasto i Gmina Mikstat pozyskało na realizację tego projektu dofinansowanie w wysokości 296 250 zł  od samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu „Dofinansowania na drogi dojazdowe do gruntów rolnych”.

Prace na drodze w Kaliszkowicach Kaliskich są już mocno zaawansowane: jezdnia została  wyprofilowana i utwardzona; w tym tygodniu usuwane są przydrożne pnie, trwają przygotowania do wylania nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenia poboczy. We wtorek, 17 października teren prowadzonych robót wizytowali nadzorujący inwestycję Tomasz Maciejewski i Maria Piszczałka z UMiG Mikstat. – Na miejscu rozmawialiśmy z mieszkańcami, którzy mieli kilka pytań i uwag, między innymi w sprawie biegnącego wzdłuż drogi rowu zbierającego wodę deszczową. Konsultowaliśmy to z projektantem oraz kierownikiem budowy i mam nadzieję, że wyjaśniliśmy wszelkie wątpliwości – mówi Tomasz Maciejewski, kierownik referatu inwestycji, gospodarki komunalnej, przestrzennej i ochrony środowiska w UMiG.

PKSkip to content