Więcej policyjnych patroli w Mikstacie

Policja zwiększy znacząco częstotliwość patroli w mieście i gminie Mikstat. – Chodzi o dwa dodatkowe etaty dla służby patrolowej, która zostanie wzmocniona kadrowo od stycznia 2023 roku. Ta wiadomość na pewno ucieszy mieszkańców, bo obecność funkcjonariuszy na ulicach zdecydowanie wpływa na większe poczucie bezpieczeństwa – przekonuje włodarz Mikstatu.  

Podczas wizyty w Mikstacie insp. Sławomir Piekut, pierwszy z-ca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz insp. Andrzej Haraś, komendant powiatowy Policji w Ostrzeszowie poinformowali burmistrza Henryka Zielińskiego o wzmocnieniu kadrowym Posterunku Policji w Mikstacie. Od stycznia 2023 r. obsada mikstackiej placówki zostanie zwiększona o dwa etaty, które zostaną wykorzystane do zwiększenia częstotliwości patroli policyjnych w mieście i gminie Mikstat. – Panowie komendanci zapewnili mnie, że dodatkowi funkcjonariusze delegowani do służby patrolowej w Mikstacie odbywają aktualnie stosowne szkolenie i z początkiem nowego roku rozpoczną pracę w naszej gminie – mówi burmistrz Mikstatu.

Przypomnijmy, że na wyraźne życzenie burmistrza Henryka Zielińskiego i radnych miasta i gminy Mikstat Posterunek Policji w Mikstacie został przywrócony w styczniu 2018 r. Samorząd wyremontował pomieszczenia przy ul. Słowackiego i zapewnił funkcjonariuszom dobre warunki lokalowe. Od początku wprowadzenia tej zmiany posterunkiem kieruje asp. sztab. Mariusz Tomczak.

PK  

Podczas spotkania w Mikstacie policjanci poinformowali burmistrza o dodatkowych etatach patrolowych od stycznia 2023 r.

Podczas spotkania w Mikstacie policjanci poinformowali burmistrza o dodatkowych etatach patrolowych od stycznia 2023 r.Skip to content