Wielki test z historii rozstrzygnięty

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mikstacie sprawdzali swoją wiedzę z historii

Wielki test z historii pod hasłem: – „Fascynująca historia Polski” rozstrzygnięty.

1. Tytuł króla Polski nosiły również kobiety.

  • PRAWDA
  • FAŁSZ

2. Stefan Batory, jeden z najwybitniejszych polskich królów, pochodził z Polski.

  • PRAWDA
  • FAŁSZ

3. Czy potrafisz odpowiedzieć na pytanie: do kogo w Polsce należy władza zwierzchnia?

  • do Prezydenta RP
  • do Narodu
  • do Marszałka Sejmu

4. Który polski wieszcz przewidział wybór Polaka na papieża?

  • Juliusz Słowacki
  • Adam Mickiewicz
  • Henryk Sienkiewicz

We wtorek 5 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Mikstacie odbył się pierwszy etap WIELKIEGO TESTU Z HISTORII, który przebiegał pod hasłem: – „Fascynująca historia Polski”. Swoją wiedzę z historii Polski sprawdzało dwunastu śmiałków. Byli to uczniowie: Julia Kasperska, Gabriela Dyba, Zuzanna Pruska, Jolanta Kramarczyk, Marzena Organista, Filip Bartczak, Mikołaj Ciupek, Jan Pastusiak, Kamil Sokołowski – z klasy 6 oraz Julia Matys, Antoni Kawałek, Mateusz Krysiak z klasy 5

Konkurs rozpoczął się o godzinie 13.35, każdy uczestnik otrzymał test, na rozwiązanie którego miał regulaminowe 45 minut. Test składał się z 55 pytań (jednokrotnego wyboru oraz zadania z ilustracją), za poprawne rozwiązanie można było uzyskać maksymalnie 63 punkty.

Do drugiego etapu, który miał miejsce we wtorek 12 listopada w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Mikstat, zakwalifikowało się dziewięcioro zawodników z najwyższą liczbą punktów: Julia Kasperska, Marzena Organista, Gabriela Dyba, Zuzanna Pruska, Jolanta Kramarczyk, Mikołaj Ciupek, Jan Pastusiak, Kamil Sokołowski uczniowie z klasy szóstej oraz Juia Matys – z klasy V c. Do pisania testu uczniowie przystąpili o godzinie 13.35, każdy uczestnik otrzymał test, na rozwiązanie którego miał również 45 minut. Test składał się z 65 pytań (jednokrotnego wyboru, pytań otwartych oraz zadań z ilustracją), za poprawne rozwiązanie można było uzyskać maksymalnie 82 punkty.

Na koniec punkty z pierwszego i drugiego etapu zostały zsumowane. Można było uzyskać maksymalnie 145 punktów.

Wszyscy nasi zawodnicy doskonale poradzili sobie z tym trudnym zadaniem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wśród uczestników znalazło się troje piątoklasistów. Im szczególnie należą się gratulacje i wyrazy uznania za ogromną wiedzę.

Kto więc otrzymał tytuł: PATRIOTY ROKU?

Miło nam poinformować, że najwyższą ilość punktów i tytuł PATRIOTY ROKU uzyskali:
I miejsce
– Julia Kasperska z klasy 6 c – 139/145 p.
II miejsce ex aequo
– Marzena Organista i Jan Pastusiak z klasy 6 b – 135/145 p.
III miejsce
– Jolanta Kramarczyk z klasy 6 b – 129/145 p.

Wyróżnienie zdobyła – Julia Matys z klasy 5 c.

W czwartek 14 listopada 2019 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki.
Uczniom gratulujemy i życzymy dużo sukcesów w różnych konkursach!

U. Rosada, S. IbronSkip to content