Wielkie remonty w Mikstacie

Jeszcze w tym roku w rejonie ulic Mickiewicza, Matejki i Południowej w Mikstacie stara ogólnospławna kanalizacja zostanie wymieniona – na dwie oddzielne instalacje: sanitarną i deszczową. Położona zostanie także nowa sieć wodociągowa, odnowiona nawierzchnia na ulicach i chodniki. – To kolejny etap porządkowania infrastruktury komunalnej w mieście, poprawiający bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Jest to największa jak dotychczas inwestycja realizowana przez nas z dofinansowaniem z rządowego funduszu Polski Ład – mówi Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.  

W ubiegłym tygodniu w gabinecie burmistrza została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pod nazwą „Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników ulic Południowej, Mickiewicza i Matejki w Mikstacie”. Wykonawcą wybranym w przetargu została firma Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak” z Ostrzeszowa, która za kwotę 4 mln 846 tys. 847,75 zł zobowiązała się w przeciągu 6 miesięcy przebudować istniejącą infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną w rejonie ul. Mickiewicza, Matejki i Południowej  zastępując istniejącą kanalizację ogólnospławną siecią kanalizacji sanitarnej i oddzielnie deszczowej.

Na tę inwestycję samorząd mikstacki pozyskał dotację z Polskiego Ładu w wysokości 95 % wartości kwoty przetargu (4 mln 605 tys. zł). Wliczając dodatkowe koszty poniesione przez gminę inwestycja pochłonie 4 mln 971 tys. 847 zł. – Sukcesywnie modernizujemy miasto i gminę aktywnie i skutecznie zabiegając o środki zewnętrzne. W dwóch dotychczasowych edycjach Polskiego Ładu na 6 zgłoszonych przez naszą gminę projektów uzyskaliśmy wsparcie na realizację 5 z nich. To w sumie aż 20,5 mln złotych na inwestycje w naszą infrastrukturę komunalną. Cieszę się, że zabiegając o dodatkowe fundusze zawsze możemy liczyć na zaangażowanie i wsparcie pani poseł Katarzyny Sójki. Mam też nadzieję, że pan radny Jacek Sikora czuje satysfakcję, bo przystępujemy do wykonania projektu, który on sam wcześniej zgłaszał i o którego realizację zabiegał – mówi burmistrz Henryk Zieliński.

To druga (pierwsza to budowa nowego ośrodka zdrowia), duża inwestycja w Mikstacie finansowana w przeważającej mierze ze środków rządowych, realizowana w tej kadencji. W kolejce czekają  cztery następne, w tym  zakrojona na szeroką skalę modernizacja innego odcinka komunalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, tym razem na ulicach: Ogrodowej, Skrytej i Odolanowskiej (z budową kanalizacji do Mikstatu Pustkowia). Wykonanie tego projektu w 95 % – finansowane ma być także z Polskiego Ładu – kwota dotacji 8 mln 360 tys. zł.

PK

 

W podpisaniu umowy na wymianę sieci kanalizacyjnej na ulicy Południowej, Mickiewicza i Matejki w Mikstacie uczestniczyli: ze strony gminy - burmistrz Henryk Zieliński, skarbnik Teresa Michalak, Tomasz Maciejewski i Maria Piszczałka z UMiG Mikstat oraz Waldemar Krząstek, inspektor nadzoru inwestora; ze strony wykonawcy - Henryk Wawrzyniak, pełnomocnik firmy oraz Iwona Bińska, księgowa i Agnieszka Kuświk, kierownik robót.
W podpisaniu umowy na wymianę sieci kanalizacyjnej na ulicy Południowej, Mickiewicza i Matejki w Mikstacie uczestniczyli: ze strony gminy – burmistrz Henryk Zieliński, skarbnik Teresa Michalak, Tomasz Maciejewski i Maria Piszczałka z UMiG Mikstat oraz Waldemar Krząstek, inspektor nadzoru inwestora; ze strony wykonawcy – Henryk Wawrzyniak, pełnomocnik firmy oraz Iwona Bińska, księgowa i Agnieszka Kuświk, kierownik robót.


Skip to content