Wielkopolskie obserwatorium w Kotłowie

Mieszkańcom Kotłowa w gminie Mikstat można pozazdrościć wspaniałego widoku na pradolinę Baryczy, która jest naturalną granicą pomiędzy Wielkopolską i Dolnym Śląskiem. Teraz tę rozległą panoramę można podziwiać przez lunetę „Wielkopolskiego obserwatorium”, które powstało w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Projekt był współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020.”

Kotłów jest kolejną miejscowością w gminie Mikstat (po Przedborowie, Kaliszkowicach Kaliskich, Biskupicach Zabarycznych, Kaliszkowicach Ołobockich i Komorowie), która pojawiła się na mapie konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. U stóp wzgórza kościelnego w Kotowie, na szczycie którego góruje wspaniała romańska świątynia z XII wieku, zostało założone „Wielkopolskie obserwatorium” pozwalające podziwiać rozległą panoramę południowego krańca naszego regionu.

Na realizację tego projektu gmina pozyskała 15 760 zł dotacji celowej w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Lokalny samorząd dołożył kolejne 7 tys. zł (środki własne 3 511,59 zł oraz 3 490 zł z funduszu sołeckiego), natomiast wkład własny mieszkańców w postaci „robocizny” i wniesionego materiału wyceniono na 11 325 zł. W sumie stworzenie obserwatorium w Kotłowie kosztowało 34 086,60 zł.

Obiekt wyposażony w lunetę widokową, która stoi na specjalnie wybudowanym drewnianym podeście, przestronną wiatę (6 x 4 m) i lampy solarne zewnętrzne zlokalizowano przy nowym, wyłożonym kostką brukową parkingu, obok sali wiejskiej przy drodze powiatowej w kierunku na Strzyżew.

Mieszkańcy Kotłowa w ramach wkładu własnego wykonywali przede wszystkim prace porządkowe i rozbiórkowe. Wycięli stare krzewy i resztki po spróchniałych drzewach oraz oczyścili okoliczny teren. Pozwoliło to otworzyć przestrzeń widokową na pradolinę Baryczy w kierunku północno-zachodnim. Wykonano również rozbiórkę starej ściany po budynku gospodarczym oraz zamurowano właz do tegoż budynku i wykonano na nim estetyczny tynk. Mieszkańcy dodatkowo jako wkład własny wnieśli 6 m3 drewna, z którego wykonano podest pod lunetę. Drewniana wiata i podest zostały posadowione na stopach fundamentowych. Całość doświetlono dwoma lampami solarnymi. Łącznie przy tworzeniu tego miejsca pracowało 13 osób, które przepracowały 242 godzin.

„Wielkopolskie obserwatorium” powstałe w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” służyć będzie mieszkańcom Kotłowa jako miejsce integracyjne, ale na pewno korzystać będą z niego także turyści, zwłaszcza rowerzyści chętnie wspinający się na wzgórza i wzniesienia w naszej gminie.

PKSkip to content