Wizyta wicemarszałków województwa wielkopolskiego w powiecie ostrzeszowskim

Podczas niedawnej wizyty wicemarszałków województwa wielkopolskiego w powiecie ostrzeszowskim burmistrz Mikstatu apelował do nich, żeby budowę obwodnicy miasta wprowadzić do planu budżetowego sejmiku.

– Obwodnica Mikstatu to jeden z naszych priorytetów w tej kadencji. Podkreślałem to na ubiegłotygodniowym spotkaniu w Ostrzeszowie w sprawie realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w bieżącej perspektywie finansowej, w którym uczestniczyli marszałkowie: Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski – mówi Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. – Panowie marszałkowie dobrze znają sytuację, nie raz rozmawialiśmy na ten temat już w poprzedniej kadencji. Droga wojewódzka 447 przebiega przez centrum Mikstatu generując bardzo duży tranzyt, a to stwarza określone zagrożenia. Setki ważących dziesiątki ton tirów i ciągników siodłowych przewożących bele drewna nie tylko niszczy nawierzchnię ulic, zatruwa spalinami centrum miasta, powoduje hałas, pękanie ścian budynków, ale przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, w tym dzieci idących do szkoły.

W ubiegłej kadencji samorządu lobbowanie burmistrza Mikstatu spowodowało, że budowa obwodnicy miast została wpisana do planu transportowego województwa wielkopolskiego. – Jak powiedziało się „a”, to teraz trzeba powiedzieć „b” i zapewnić środki na finansowanie tej naprawdę koniecznej inwestycji. Rząd ogłosił program budowy 100 obwodnicy, ale dotyczy on inwestycji na drogach krajowych, dlatego nie mogliśmy być w nim uwzględnieni. Budowa obwodnicy Mikstatu top jest zadanie dla samorządu wojewódzkiego i to on musi zagwarantować finansowanie tego przedsięwzięcia.

Spotkanie marszałków z samorządowcami powiatu ostrzeszowskiego odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie z inicjatywy posła Andrzeja Grzyba.Skip to content