WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Informuję, że jest dostępny formularz wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego przez mieszkańców. Wniosek będzie mogła złożyć osoba fizyczna, która nie nabyła węgla na sezon grzewczy, przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł. brutto za tonę oraz uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1693 i 1967).

Cena węgla sprzedawanego przez Gminę nie przekroczy 2.000,00 zł. Cena ta nie będzie obejmować kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Wszelkie informacje dotyczące preferencyjnego zakupu węgla zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej Miasta i Gminy Mikstat.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat

Henryk Zieliński

Do pobrania:Skip to content