Wrócili z wakacji

 Ten dzień wreszcie musiał nadejść. W poniedziałek, 2 września również w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020. Wszyscy się ucieszyli z powrotu do szkolnych ławek, ale chyba najbardziej uczniowie stypendyści, którym burmistrz wręczył dyplomy gratulacyjne.

– Akademia z okazji inauguracji roku szkolnego kończy niestety błogi czas wakacji i odpoczynku. Wakacje jak zwykle minęły zbyt szybko, ale na pewno, zdołaliście odpocząć a teraz z zapałem i radością powracacie do szkoły, do swoich koleżanek i kolegów, nauczycieli i wychowawców – powitała uczniów Barbara Ilska, dyrektor szkoły. – Przed nami kolejne 10 miesięcy wytężonej pracy, której ukoronowaniem będzie świadectwo promocyjne do następnej klasy, ósmoklasistom zaś pozwoli zdobyć świadectwo ukończenia szkoły. Jest mi bardzo miło powitać w naszym gronie pedagogicznym nowo zatrudnionych nauczycieli: siostrę Małgorzatę Michałowską oraz panią Marlenę Piekarską, psychologa.

W rozpoczynającym się roku szkolnym w mikstackiej placówce uczyć się będzie 347 uczniów w 18 oddziałach. Wielu z nich będzie dojeżdżało do szkoły szkolnym autobusem. Dla uczniów wszystkich klas szkoła kupiła podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wykorzystując dotację ministerialną. Zgodnie z polityką oświatową państwa w tym roku szkolnym szczególna uwaga nakierowana zostanie na następujące zagadnienia: profilaktyka uzależnień, wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Szkoła w Mikstacie przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Posiada szybki, a przede wszystkim bezpieczny dla uczniów Internet, a w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” zakupiono dwa 65’ monitory interaktywne. Jeden z nich trafi do edukacji wczesnoszkolnej, drugi do klas starszych. Działający od lutego dziennik elektroniczny na pewno ułatwi kontakt na płaszczyźnie szkoła – rodzice i będzie stanowił jedyny sposób dokumentowania procesu nauczania.

– W tym roku szkolnym pragniemy także nawiązać współpracę z innymi szkołami, których patronem jest Ewaryst Estkowski oraz wypracować uroczystą procedurę obchodów Dnia Patrona oraz pożegnania absolwentów – zapowiedziała B. Ilska.

Obecny na uroczystości Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu życzył wszystkim udanego roku szkolnego i przy okazji wręczył dyplomy gratulacyjne uczniom, którzy uzyskali stypendium im. Ewarysta Estkowskiego. W imieniu ośmioklasistów, którzy opuścili już szkolne mury dyplomy odebrali ich rodzice.

PK

Pobierz jako PDF:

Wykaz uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Mikstat, którym przyznano Stypendium im. Ewarysta Estkowskiego za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019Skip to content