Wyniki konkursu „Konstytucja 3 Maja oczami naszej wyobraźni”

Wyniki konkursu „Konstytucja 3 Maja oczami naszej wyobraźni” z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Celem konkursu było:

 • uczczenie 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • wyszukiwanie, propagowanie i upowszechnianie informacji dotyczących Konstytucji 3 Maja,
 • budzenie zainteresowań historią XVIII stulecia Polski i procesem tworzenia prawa w I Rzeczypospolitej,
 • propagowanie postaw patriotycznych,
 • prezentacja pomysłowości i uzdolnień uczniów,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez realizację autorskich pomysłów,
 • rozwijanie twórczej aktywności.

Na konkurs nadesłano 111 prac w dwóch kategoriach:

 • w pierwszej, plastycznej, wpłynęło 68 prac, w tym 2 niezgodne z regulaminem.
 • w drugiej, literackiej, wpłynęły 43 prace w dwóch grupach tematycznych (wiersz, modlitwa oraz artykuł do gazetki szkolnej, hasło reklamowe), w tym 5 niezgodnych z regulaminem.

Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Decyzją komisji w konkursie plastycznym przyznano I, II, III miejsce oraz 10 wyróżnień.

W konkursie literackim, w każdej grupie tematycznej, przyznano także I, II i III miejsce oraz po 4 wyróżnienia.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych otrzymali wyróżnienia w obydwu kategoriach.

Wyniki konkursu plastycznego:

Wyróżnienie:

 • Marta Dolińska ze Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im.  Ludwiki Wawrzyńskiej w Biskupicach Zabarycznych, klasa VII – opiekun Małgorzata Lawędowska,

Wyniki konkursu literackiego w grupie tematycznej: wiersz i modlitwa dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych.

Wyróżnienie:

 • Miłosz Marchewka ze Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Biskupicach Zabarycznych, klasa VI – opiekun Małgorzata Lawędowska,

Wszystkie prace laureatów i osób wyróżnionych zostaną opublikowane, w wydanej przez  ODN w Kaliszu publikacji pokonkursowej, dostarczonej do nagrodzonych szkól podstawowych południowej Wielkopolski.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom, wyróżnionym i laureatom!Skip to content