XLI Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

        Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz.11:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie, na którą uprzejmie zapraszam.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 (-) Łukasz Dybul

Porządek obrad XLI sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2023 r
  • 8.2) w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Mikstat i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  • 8.3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku Budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
  • 8.4) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat
  • 8.5) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok;
  • 8.6) w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2022-2027.
  • 8.7) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2023-2028
  • 8.8) w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mikstat na 2023 rok,
 9. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie


Skip to content