XLIX Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 27.09.2023 r. o godz. 14:00

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultura w Mikstat

odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

 

 

Porządek obrad XLIX sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołów z XLVI, XLVII, XLVIII sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  •  8.1) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok;
  •  8.2) w sprawie: zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2023 – 2028;
  •  8.3) w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Prace  remontowe w kościele romańskim z 1108 r. pw. Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie”;
  •  8.4) w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Prace Ratunkowe zabytkowej plebani parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Mikstacie”.
 9. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie


Skip to content