XV sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

Wsparcie dla powiatu w interesie mieszkańców gminy

– To że gminy dokładają się finansowo do zadań powiatowych jest powszechne. Kryteria tej pomocy nie są zapisane w ustawie, natomiast jest to ustalane każdorazowo przy konstruowaniu budżetu. I zawsze panie i panowie radni jesteście informowani, że gmina w takim czy innym procencie chce wspomagać powiat. Robimy to dla naszych mieszkańców, bo to oni przede wszystkim korzystają z tych chodników i dróg, jak na przykład w Biskupicach Zabarycznych czy Przedborowie – mówił na ostatniej sesji Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu odpowiadając na wątpliwości radnych w sprawie finansowania przez samorząd mikstacki zadań powiatowych. – Wszystkie inwestycje powiatowe na drogach gminnych zgłaszane oddolnie, czyli przez gminy, są przez nie współfinansowane, zwykle w 50 procentach. Bez pieniędzy z gminy tych inwestycji by nie było – stwierdził Tomasz Maciejewski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrzeszowskiego.

Sprawa współpracy samorządu gminnego z powiatowym w kontekście inwestycji drogowych pojawia się praktycznie na każdej sesji Rady Gminy w Mikstacie. Pretekstem do kolejnej dyskusji na ten temat – tym razem podczas środowego posiedzenia (5 lutego br.) – był rozpoczęty w roku ubiegłym remont ulicy Kaliskiej w Mikstacie, która ma status drogi powiatowej. Z tonu wypowiedzi radnych można było wywnioskować, że stawiają oni w ogóle pod znakiem zapytania sensowność i opłacalność dokładania gminnych pieniędzy do realizacji zadań, które powinien realizować i finansować powiat ostrzeszowski. Wyjaśnienia burmistrza Zielińskiego i przewodniczącego Maciejewskiego musiały być na tyle przekonujące, że mikstaccy radni zgodzili się dołożyć z budżetu gminy nie tylko do modernizacji ul. Kaliskiej i Polnej, ale także do 3 kolejnych inwestycji powiatowych.

W sumie podczas XV sesji zostało podjętych 11 uchwał. Efektem pierwszej jest nowa godzinowa stawka za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w gminie na 2020 r. w wysokości 23 zł. Druga uchwała dotyczyła przyjęcia przez radę programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. (uchwałę w tej sprawie z grudnia ubiegłego roku unieważnił wojewoda ze względu na uchybienia formalne). Radni ustalili także nowe stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego jezdni, chodników, poboczy czy ścieżek rowerowych, które teraz wynoszą od 50 gr do 2,5 zł za każdy dzień. Przyjęty został także wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem MiG Mikstat na lata 2020-2024, który określa kierunki gminnej polityki mieszkaniowej na najbliższe 5 lat. Radni zgodzili się także na sprzedaż dwóch komunalnych nieruchomości: lokalu mieszkalnego w Mikstacie oraz nieruchomości zabudowanej w Kaliszkowicach Ołobockich. Kolejne dwie uchwały dotyczyły pomocy finansowej dla powiatu ostrzeszowskiego. Po pierwsze, mimo sygnalizowanych przez niektórych radnych wątpliwości, radni zgodzili się na sfinansowanie wymiany krawężników na ulicach Kaliskiej i Polnej do kwoty 130 tys. zł. Po drugie, gmina dofinansuje trzy kolejne zadania drogowe powiatu: budowę chodnika w Kaliszkowicach Ołobockich (50 tys. zł), remont drogi w Biskupicach Zabarycznych (100 tys. zł) oraz remont nawierzchni drogi Kotłów – Kaliszkowice Ołobockie (150 tys. zł). W środę Rada Miejska w Mikstacie uchwaliła także wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w MiG Mikstat na lata 2020-2021; dokonała również zmian w tegorocznym budżecie oraz przyjęła plan pracy rady i jej organów na rok bieżący.

Podczas sesji zgłoszono 6 interpelacji: Jacek Sikora interpelował w sprawie funkcjonowania zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego w mieście i gminie; Barbara Rasiak w sprawie liczby przyłączeń do kanalizacji w Kaliszkowicach Kaliskich, Kaliszkowicach Ołobockich, Biskupicach Zabarycznych, Kotłowie i Komorowie; Barbara Tomala w sprawie remontu drogi gminnej w Biskupicach Zabarycznych w kierunku Kaliszkowic Ołobockich; Krzysztof Mielcarek w sprawie utworzenia w urzędzie stanowiska ds. dotacji unijnych; Zbigniew Walczak w sprawie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kaliszkowicach Kaliskich. Interpelacja podpisana przez wszystkich 15 mikstackich radnych dotyczyła krytycznie ocenianej przez autorów współpracy z radą kierownik Referatu ds. Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska w UMiG. Burmistrz odpowie na wszystkie interpelacje na piśmie.

W ramach wolnych głosów i wniosków m.in. radny Damian Tokarek przypomniał wcześniejszy postulat w sprawie udział w sesjach pracowników UMiG zajmujących się gminnymi inwestycjami. Radny Łukasz Stasierski ponowił swoje wnioski składane na komisjach, w tym o usunięcie piasku z poboczy dróg i naprawę osuniętych krat betonowych przy budynku MGOK-u a radny Sławomir Kmiecik wystąpił do burmistrza, żeby powiat naprawił chodnik przy drodze powiatowej w Komorowie.

Przypominamy, że od początku tej kadencji sesje rady są transmitowane na żywo w Internecie i rejestrowane, a nagranie można odtworzyć na stronie mikstat.pl (zakładka sesje RM, archiwalne sesje).

PK

 

Przewodniczący Łukasz Dybul (obok wiceprzewodnicząca Barbara Rasiak) odczytał interpelacje złożone przez radnych).
Przewodniczący Łukasz Dybul (obok wiceprzewodnicząca Barbara Rasiak) odczytał interpelacje złożone przez radnych).
Burmistrz Henryk Zieliński przypomniał zasady wspierania przez gminę powiatowych inwestycji.
Burmistrz Henryk Zieliński przypomniał zasady wspierania przez gminę powiatowych inwestycji.Skip to content