XX Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 27.08.2020 r. o godz. 14:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat do oglądania relacji na żywo na stronie internetowej Urzędu

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

Porządek obrad XX sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
  • 8.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu
  • 8.3. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikstat w roku szkolnym 2020/2021
  • 8.4. w sprawie zmiany uchwały nr IX/53/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
  • 8.5. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju kultury fizycznej w Mieście i Gminie Mikstat
  • 8.6. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok
  • 8.7. w sprawie odwołania skarbnik Miasta i Gminy Mikstat
  • 8.8. w sprawie powołania skarbnik Miasta i Gminy Mikstat
 9. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie


Skip to content