XXIX Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

Zawiadamiam, że w dniu 15.12.2021 r. o godz. 13:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat do oglądania relacji na żywo na stronie internetowej Urzędu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

 

Porządek obrad XXIX sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1) w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej, publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Miasto i Gmina Mikstat
  • 8.2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy,
  • 8.3) w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Mikstacie oraz zasad ich wypłacania,
  • 8.4) w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2021 rok,
 9. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie

 

 

 Skip to content