XXVII sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 08.10.2021 r. o godz. 14:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat do oglądania relacji na żywo na stronie internetowej Urzędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

Porządek obrad XXVII sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1) w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mikstat,
  • 8.2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Biskupicach Zabarycznych,
  • 8.3) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej,
  • 8.4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Mikstat,
  • 8.5) w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2021 rok.
 9. Omówienie sprawozdań z działalności M-GOPS za 2020 r.
 10. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 11. Wolne głosy i wnioski
 12. Zakończenie

 Skip to content