XXXI Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 2.03.2022 r. o godz. 14:00

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie

odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat do oglądania relacji na żywo na stronie internetowej Urzędu

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

 

Porządek obrad XXXI sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1) w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mikstat w 2022 r.
  • 8.2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu
  • 8.3) w sprawie uchwalenia regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto i Gminę Mikstat
  • 8.4) w sprawie ustalenia cen oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Mikstat
  • 8.5) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Mikstat na 2022 rok.
 9. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie

 

 Skip to content