Z pomocą dla chorych dzieci i środowiska

Kolejne „ekologiczne serduszko” stanęło w Mikstacie – tym razem przy Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie.

Po tym, jak w czerwcu tego roku przed Urzędem Miasta i Gminy w Mikstacie stanęło pierwsze serduszko na nakrętki, okazało się, że wzbudziło to duże zainteresowanie mieszkańców. Jeszcze przed świętami Bożego narodzenia burmistrz Henryk Zieliński przekazał kolejne „ekologiczne serduszko” Szkole Podstawowej w Mikstacie.

Nakrętki są zbierane na szczytny cel: aby pomóc chorym dzieciom w leczeniu – a więc odkręcamy i zbieramy. Ponadto nie możemy zapomnieć o tym, że zbieranie nakrętek to dbałość o środowisko, gdyż nakrętki będą poddawane recyklingowi.

Zachęcamy wszystkich do zbierania nakrętek – dbając o środowisko można też pomagać chorym dzieciom.

Monika Piechocka, fot. PK

Z pomocą dla chorych dzieci i środowiska

Z pomocą dla chorych dzieci i środowiska
Na zdjęciu (od prawej): Henryk Zieliński – burmistrz Mikstatu, Barbara Ilska – dyrektor szkoły, Monika Piechocka – insp. ds. ochrony środowiska i Tomasz Maciejewski – kierownik referatu gospodarki komunalnej.


Skip to content