Z rządem pół na pół

W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą remontu drogi gminnej Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie, na który samorząd mikstacki pozyskał 835 462 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Lista beneficjentów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 r. została opublikowana pod koniec kwietnia br. Wsparcie rządowe uzyskało 2 189 zadań, w tym 622 powiatowe i 1 567 gminnych. Jak podaje resort infrastruktury, w ramach tego rozdania Funduszu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,9 tys. km dróg: 2,1 tys. km powiatowych i 1,8 tys. km gminnych.

Mikstat otrzymał dotację w wysokości 835 462 zł na „Remont drogi gminnej numer G832545 Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie”. Wartość całego zadania szacowana jest na ponad 1,6 mln zł, czyli inwestycja musi być w połowie sfinansowana ze środków własnych budżetu miasta i gminy Mikstat. Modernizacji zostanie poddany odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową w Biskupicach Zabarycznych do skrzyżowania w Kaliszkowicach Ołobockich. Inwestycja powinna być zakończona w październiku br.

W połowie lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wojewoda Michał Zieliński podpisał z burmistrzem Henrykiem Zielińskim i skarbnik Teresą Michalak umowę o przekazaniu dotacji, natomiast 27 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat zostanie zawarta umowa z wykonawcą inwestycji, którym będzie firma z Kalisza.

PK   

Na remont drogi gminnej z Biskupic Zabarycznych do Kaliszkowic Ołobockich samorząd mikstacki pozyskał z RFRD 835 tys. 462 zł.
Na remont drogi gminnej z Biskupic Zabarycznych do Kaliszkowic Ołobockich samorząd mikstacki pozyskał z RFRD 835 tys. 462 zł.

 

Samorząd mikstacki wspiera poseł Katarzyna Sójka (z lewej), obok burmistrz H. Zieliński i skarbnik T. Michalak.
Samorząd mikstacki wspiera poseł Katarzyna Sójka (z lewej), obok burmistrz H. Zieliński i skarbnik T. Michalak.

 

Umowę o przekazaniu dotacji z RFRD podpisali (od prawej): skarbnik Teresa Michalak, burmistrz Henryk Zieliński i wojewoda Michał Zieliński.
Umowę o przekazaniu dotacji z RFRD podpisali (od prawej): skarbnik Teresa Michalak, burmistrz Henryk Zieliński i wojewoda Michał Zieliński.

 

Fundusz rozwoju dróg

 Skip to content