Za wolną i niepodległą

Mikstaczanie uczcili 101. rocznicę odzyskania niepodległości składając biało-czerwone wiązanki kwiatów pod pomnikiem na Rynku.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2019 roku rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny, którą miejscowi kapłani odprawili w kościele farnym, gdzie przed 101 laty uroczystość konsekracji świątyni przez prymasa Edmunda Dalbora w październiku 1918 roku stała się okazją do manifestacji polskości. Podczas kazania ks. wikariusz Marcin Walczak przypomniał, że po odzyskaniu niepodległości Polacy musieli się porozumieć, żeby scalić ziemie odzyskane z zaborów i zbudować nowe własne państwo. Dzisiaj, po stu latach podziały wśród rodaków, wzajemne niechęci, a nawet wrogość stanowią największe zagrożenie dla naszej wolności.

Po mszy, mikstaczanie tradycyjnie zebrali się na Rynku pod pomnikiem Serca Jezusowego, gdzie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego a poczet sztandarowy I Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielopolskich wciągnął na masz flagę biało-czerwoną. W okolicznościowym wystąpieniu Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu w kontekście odzyskania niepodległości przypomniał kilka historycznych wydarzeń, które rozgrywały się w kamienicy nr 4 na Rynku w Mikstacie przed 11 listopada 1918 roku i już po powstaniu odrodzonej Rzeczypospolitej. To właśnie w mikstackich domach w czasach zaborów pielęgnowano patriotyczne wychowanie, język polski i umiłowanie wolności.

W uroczystości Narodowego Święta Niepodległości uczestniczyła także Katarzyna Sójka, poseł elekt na Sejm RP, która złożyła mieszkańcom życzenia z okazji rocznicy odzyskania wolnej ojczyzny.

Patriotyczna manifestacja zakończyła się po złożeniu wiązanek kwiatów przez samorządowców, panią poseł, harcerzy, strażaków ochotników oraz przedstawicieli PSL, rad sołeckich Mikstatu, Mikstatu Pustkowia, Komorowa, a także emerytów i rencistów oraz Stowarzyszenia „Razem”.

PKSkip to content