ZAJĘCIA EKOLOGICZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BISKUPICACH ZABARYCZNYCH

Przedszkolacy i uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych uczestniczyli 24 kwietnia br. w zajęciach edukacyjno-ekologicznych zorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Mikstat.   

Warsztaty ekologiczne prowadzone przez Monikę Piechocką z UMiG oraz Jolantę Grzesiak, nauczycielkę SP w Biskupicach Zabarycznych, miały za zadanie przybliżyć uczniom nie tylko samo pojęcie ekologii, ale przede wszystkim szeroko rozumiane zagadnienia związane z ochroną środowiska i zachowaniami nacechowanymi troską o naturę. Zajęcia w głównej mierze miały charakter praktyczny, gdzie teoria stanowi jedynie tło.

Dzieci obejrzały pokaz slajdów o ekologii, następnie rozwiązywały łamigłówki i krzyżówkę, a na zakończenie wykonały  plakaty ekologiczny. Zajęcia miały na celu rozbudzanie świadomości ekologicznej dzieci i kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska. – Naszymi działaniami chcemy uwrażliwiać wychowanków na piękno otaczającego świata, jak również na potrzeby innych, zwłaszcza zwierząt, rozwijając w dzieciach wrażliwość i empatię – wyjaśnia Monika Piechocka, organizatorka warsztatów.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał dyplom udziału w szkolnym projekcie ekologiczno-przyrodniczym. Dzieci otrzymały także książeczki przyrodnicze i kolorowanki ekologiczne, a przedszkolacy ekoszklarnię.

RedSkip to content