Zapraszamy do gabinetów

Minister zdrowia Adam Niedzielski w asyście poseł Katarzyny Sójki, minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg i burmistrza Henryka Zielińskiego wręczył symboliczny klucz do nowego ośrodka zdrowia w Mikstacie jego kierownikowi Kazimierzowi Kulikowskiemu.

Nowy miejsko-gminny ośrodek zdrowia w Mikstacie został oficjalnie otwarty w poniedziałek, 5 grudnia 2022 r. Budowa trwała od 6 lipca 2021 r. do 16 września 2022 r., czyli 1 rok 2 miesiące i 10 dni – w sumie 438 dni. Kierownikiem budowy był Paweł Matyjaszczyk, inspektorem nadzoru Tadeusz Gruchała, inwestycję ze strony Urzędu Miasta i Gminy Mikstat prowadzili i nadzorowali Tomasz Maciejewski i Maria Piszczałka. Koszt budowy 5 mln 140 tys. zł, – z czego 2 mln 800 tys. zł stanowi dotacja z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Budynek zaprojektował arch. inż. Piotr Jański.

Oprócz ministrów: Adama Niedzielskiego i Marleny Maląg oraz poseł Katarzyny Sójki w uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści: senator Ewa Matecka, posłowie Andrzej Grzyb, Tomasz Ławniczak, Jan Mosiński i Mariusz Witczak, Filip Nowak – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Agnieszka Pachciarz – dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, Lech Janicki – starosta ostrzeszowski, Joanna Oleszyńska-Niżniowska – nadleśniczy Przedborowa, Anna Lis – asystent europoseł Andżeliki Możdżanowskiej, architekt Piotr Jański, przedstawiciele Firmy Budowlanej MIKSTBUD – generalnego wykonawcy budowy, radni Rady Miejskiej w Mikstacie na czele z przewodniczącym Łukaszem Dybulem, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mikstacie.

Podczas otwarcia zostały odsłonięte tablice przypominające sylwetki lekarzy historycznie związanych z Mikstatem: Stanisława Krzywańskiego, Franciszka Dutkiewicza i Wojciecha Sembereckiego – dokonali tego przedstawiciele rodzin: Zofia Krzywańska, Zofia i Piotr Sembereccy oraz Jarosław Dutkiewicz. Nowy obiekt poświęcił ks. kan. Krzysztof Ordziniak, dziekan Dekanatu Mikstackiego.

 

Kalendarium budowy ośrodka zdrowia w Mikstacie

W połowie 2020 r. budowa nowego gminnego ośrodka zdrowia w Mikstacie została wpisana do programu inwestycji samorządu mikstackiego na lata 2021-2022.

3 lipca 2020 r. – uchwała nr XIX/125/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie o wpisaniu do budżetu na 2020 r. kwoty 200 tys. na projekt budowy gminnego ośrodka zdrowia.

6 lipca 2020 r. – samorząd mikstacki otrzymał w ramach 1. Edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 tys. zł – decyzją Henryka Zielińskiego, burmistrza Mikstatu pieniądze zostały przeznaczone na budowę nowego gminnego ośrodka zdrowia w Mikstacie.

sierpień/wrzesień 2020 r. – przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej:

– ogłoszenie o zamówieniu opublikowano 6 sierpnia 2020 r.

– wybór oferty najkorzystniejszej opublikowano 2 września 2020 r. – wykonawca architekt Piotr Jański

16 września 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą projektu arch. inż. Piotrem Jańskim.

grudzień 2020 r. – w ramach 2. Edycji RFIL premier Mateusz Morawiecki przyznaje na budowę ośrodka zdrowi w Mikstacie 1 mln zł.

marzec 2021 r. – w ramach 3. Edycji RFIL premier Mateusz Morawiecki przyznaje na budowę ośrodka zdrowi w Mikstacie 1,3 mln zł.

maj/lipiec 2021 r. – przetarg na budowę gminnego ośrodka zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

– ogłoszenie o zamówieniu opublikowano 18 maja 2021 r.

– wybór oferty najkorzystniejszej opublikowano 5 lipca 2021 r. – FB MIKSTBUD Sp. z o.o.

6 lipca 2021 r. – podpisanie umowy z wykonawcą Firmą Budowlaną MIKSTBUD sp. z o.o. Marii i Dominika Rogusznego oraz przekazanie placu budowy.

10 listopada 2021 r. – 500 tys. zł, które Mikstat otrzymał od pełnomocnika rządu ds. narodowego programu szczepień za masowy udział mieszkańców miasta i gminy w programie szczepień przeciwko COVID-19 zostało przekazane na konto budowy gminnego ośrodka zdrowia w Mikstacie.

27 listopada 2021 r. – wmurowanie kamienia węgielnego.

16 września 2022 r. – decyzja o oddaniu obiektu  przez wykonawcę do użytku.

5 grudnia 2022 r. – otwarcie obiektu.

Na miejsce inwestycji wybrano plac przy ul. Sportowej w Mikstacie, czyli teren dawnego targowiska miejskiego. Lokalizacja wpisywała się w program rewitalizacji zdegradowanego śródmieścia, a do tego ma jeszcze kontekst historyczny, ponieważ w tym miejscu w XIX w. znajdował się szpital miejski w Mikstacie. Bryła nowego obiektu  wraz ze zmodernizowanym  otoczeniem redefiniuje to miejsce, zarówno pod względem estetycznym i architektonicznym, jak i miastotwórczym oraz społecznym.

Nowoczesna, przestronna i dobrze wyposażona placówka ma zapewnić mieszkańcom Biskupic Zabarycznych, Kaliszkowic Kaliskich, Kaliszkowic Ołobockich, Komorowa, Kotłowa, Mikstatu, Mikstatu Pustkowia i Przedborowa jak najlepszą opiekę zdrowotną.

Arch. inż. Piotr Jański zaprojektował w budynku pięć poradni  (ogólna – trzy gabinety lekarskie i trzy zabiegowe oraz pracownia USG; dziecięca – 2 gabinety lekarskie i punkt szczepień; stomatologiczna – trzy gabinety: lekarski, pielęgniarski i zabiegowy; ginekologiczna – gabinet lekarski z kabiną intymną i pokojem przygotowawczym dla położnej; rehabilitacyjna – gabinet przyjęć.

Wykonawcą wybranym w przetargu została firma MIKSTBUD z Mikstatu Pustkowia – koszt budowy to 5 mln 140 tys. zł, z czego 2 mln 800 tys. zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powierzchnia obiektu wynosi 634 m2. Architekt przy projektowaniu wkomponował nowy budynek w krajobraz placu, zastosował oryginalne rozwiązania: np. różnice w wysokości terenu, grę oświetlenie, efektowne wykorzystanie zieleni (trawnik na dachu budynku) itp. Obok przychodni zaplanowano 10 miejsc parkingowych, bogatą infrastrukturę zieloną i efektowne oświetlenie. Przy projektowaniu i budowie systemu ośrodka zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne (pompa ciepła zasilana instalacją fotowoltaiczną).

PK, fot. Krzysztof WróbelSkip to content