Zasłużył na wdzięczną pamięć

Były burmistrz Mikstatu Franciszek Toboła został pośmiertnie uhonorowany medalem „Tobie Polsko”. Z tej okazji przy jego grobie na cmentarzu w Ostrzeszowie spotkali się potomkowie F. Toboły, samorządowcy i harcerze, żeby oddać cześć tej wybitnej postaci.  

Uroczystość, która odbyła się 20 września br. obszernie opisał w „Czasie Ostrzeszowskim” w artykule pt. „Tobie Polsko – upamiętnienie Franciszka Toboły” red. Krzysztof Juszczak (dzięki jego uprzejmości publikujemy zdjęcia z tego wydarzenia – PK).

Przy grobie Franciszka Toboły stanęli jego wnukowie: Piotr Toboła, Danuta Sobańska, Małgorzata Tomaniak i Marek Toboła. Obecny był także Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu, który tak mówił o swoim poprzedniku: „Franciszek Toboła posiadał umiejętność zjednywania ludzi. W czasach, gdy burmistrzowie Mikstatu zmieniali się co kilka miesięcy, on pełnił tę funkcję 10 lat, tak bardzo był akceptowany przez mieszkańców i radnych.”

Podczas uroczystości w Ostrzeszowie Jan Kwaśniewicz, naczelnik Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach oznaczył pomnik na grobie bohaterskiego burmistrza Mikstatu  porcelanową tabliczką w kształcie czerwonego proporca. W ten sposób, z inicjatywy oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wyróżniane są groby powstańców śląskich.

Franciszek Toboła (1897-1962), uczestniczył w dwóch powstaniach: wielkopolskim i śląskim, był burmistrzem Mikstatu (1929-1939), żołnierzem AK, więźniem obozów koncentracyjnych w Gross-Rosen i Buchenwaldzie, a po wojnie został pierwszym prezydentem Piły. Zgodnie z jego wolą po śmierci spoczął na cmentarzu w Ostrzeszowie. Natomiast w Mikstacie w roku 2018 z inicjatywy H. Zielińskiego na skwerze przy ulicy św. Rocha została odsłonięta tablica upamiętniająca tę wybitną postać, szczególnie zasłużoną dla przedwojennego rozwoju naszego miasta; ponadto jedna z nowych ulic w Mikstacie została nazwana imieniem Franciszka Toboły.

PK, fot. K. JuszczakSkip to content