Zasłużyli na pamięć

W przededniu rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu w asyście Bogdana Małeckiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mikstackiej oraz Tomasza Maciejewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Ostrzeszowskiego zapalili znicze na cmentarzu w Mikstacie, na grobach symbolizujących ofiary tej agresji.

W niedzielę, 17 września przypada 84. rocznica wtargnięcia Armii Czerwonej na terytorium Polski, która od ponad 2 tygodni broniła się przed niemiecką napaścią. Dla upamiętnienia tego wydarzenia mikstaccy samorządowcy: burmistrz Henryk Zieliński, prezes Bogdan Małecki i przewodniczący Tomasz Maciejewski oddali hołd ofiarom wojny zapalając znicze na grobach upamiętniających martyrologię mikstaczan w XX wieku. Znicze zapłonęły na grobach Brunona Szycha, Kazimierza Kuleszy oraz Idziego Roszykiewicza, gdzie znajduje się tablica „WRZESIEŃ 1939”.

Urodzony w Mikstacie w 1907 r. kpt. Kazimierz Kulesza służył w brygadzie Korpusu Ochrony Pogranicza „Polesie” i we wrześniu 1939 r. po napaście Rosji Sowieckiej na Polskę, po ciężkich walkach z oddziałami Armii Czerwonej razem z towarzyszami broni dostał się do niewoli. 18 polskich oficerów, w tym kpt. Kulesza zostało rozstrzelanych na oczach żołnierzy. Pochowano ich w zbiorowej mogile we wsi Mielnik. Bliscy zamordowanego przez NKWD oficera z Mikstatu upamiętnili go na płycie rodzinnego grobowca na cmentarzu przy kościele św. Rocha.

Brunon Szych (ur. 19.09.1911 r. w Mikstacie), magister chemii, kierownik Zakładu Higieny w Stanisławowie, oficer rezerwy artylerii został zamęczony w grudniu 1940 r. w sowieckim łagrze Uchta-Komi.

Na cmentarzu w Mikstacie znajduje się też tablica upamiętniające Waleriana Stawskiego, oficera Wojska Polskiego zamordowanego w Starobielsku.

Idzi Roszykiewicz zginął w Powstaniu Wielkopolskim, ale jego grób upamiętnia też ofiary poniesione przez mieszkańców ziemi mikstackiej w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r., na frontach II wojny światowej, w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach.

PKSkip to content