Żeby mogli rozwinąć skrzydła

Pracownicy oświaty w Mikstacie świętowali Dzień Edukacji Narodowej razem  ze swoimi uczniami, którzy dla nauczycieli, pedagogów i opiekunów przygotowali specjalny program artystycznym, okolicznościowe laurki i bukiety kwiatów. Życzenia pracownikom szkoły składali: Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu, proboszcz ks. kan. Krzysztof Ordziniak (do życzeń dołożył torbę krówek), Maciej Mydlak z Rady Rodziców i asystent minister Katarzyny Sójki.   

Przypominając podczas uroczystej akademii – zorganizowanej 13 października  w szkolnej sali – o 250. rocznicy ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej włodarz Mikstatu podkreślił, że udokumentowana historia pracy oświatowej w naszym mieście liczy sobie blisko 400 lat. – Przed 380 laty rektorem szkoły w Mikstacie był Jan Kobelecki; wiadomo także, że w końcu XVIII wieku 15 absolwentów tutejszej szkoły kontynuowało naukę w szkole średniej w Kaliszu. Trzeba wspomnieć Aleksego Nędzyńskiego z Mikstatu, absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego i profesora Liceum Warszawskiego, gdzie jego kolegami byli między innymi Samuel Linde i Mikołaj Chopin.  To o Nędzyńskim pisał jego uczeń, poeta i dramatopisarz Feliks Faleński: „pedagog jakiś natchniony, pełen życia i miłości do nauki, który miał osobliwszy dar obudzenia sympatyi ku swemu przedmiotowi” – przypomniał Henryk Zieliński. W tym roku z okazji DEN burmistrz przyznał nagrodę Barbarze Ilskiej i Edycie Greinert.

Natomiast ks. dziekan Krzysztof Ordziniak swoje życzenia z okazji Dnia Nauczyciela spuentował słowami pedagoga i pisarza Janusza Korczaka: „Dzieci rodzą się ze skrzydłami, a nauczyciele pomagają im je rozwinąć.”

Podczas uroczystości Beata Binkowska wręczyła także nagrody dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie. W tym roku otrzymali je: wśród nauczycieli – Izabela Banasiak, Ilona Bąk, Beata Czop, Edyta Greinert, Stanisława Ibron, Danuta Mazurkiewicz, Izabela Niewiejska, Klaudia Nowicka, Maria Szczepaniak, Jolanta Sztukowska, Jadwiga Tomaszewska i Teresa Torba; wśród pracowników administracji i obsługi –  Sylwia Aleksandrowicz, Wioletta Ćwiertnia, Patrycja Działak, Mariola Łatacz, Małgorzata Kmiecik, Maria Miedzianowska, Khrystyna Sobczak i Małgorzata Szmaj.

Na zakończenie akademii uczniowie przedstawili pełen humoru program złożony z piosenek, zabawnych wierszyków i scenek „z życia szkoły”.

PKSkip to content