Menu główne

Zielona ścieżka przy szkole w Kaliszkowicach Ołobockich

Nowa ścieżka edukacyjna powstała w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W remoncie i modernizacji świetlicy z zapleczem kuchennym przy budynku szkoły pomogli prywatni sponsorzy. – Warto też podkreślić, że te dwie inwestycje nie zostałyby zrealizowane bez zaangażowania mieszkańców Kaliszkowic Ołobockich – mówi sołtys Roman Dombek.

Uczniowie z Kaliszkowic Ołobockich, ale także z pozostałych gminnych placówek edukacyjnych, mogą teraz pogłębiać swoją wiedzę przyrodniczą korzystając z nowej ścieżki edukacyjnej oddanej do użytku na terenie przylegającym do szkoły. Projekt pod nazwą „Małpi gaj” w Kaliszkowicach Ołobockich został zgłoszony w 2019 r. w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Mieszkańcy sami uporządkowali teren i jako wkład własny dostarczyli 10 m3 drewna, z którego zostały wykonane stojaki do tablic edukacyjnych oraz brama wejściowa na teren ścieżki edukacyjno-naukowej. Posiada ona 10 ilustrowanych tablic informacyjnych o życiu lasu, leśnych zwierzętach, roślinach itp. Oprócz bramy został wykonany także chodnik z kostki betonowej o długości 150 metrów; postawiono kosze na śmieci, ławki parkowe oraz tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z tego obiektu. Koszt inwestycji wyniósł 42 139 zł – z czego dotacja UMWW wyniosła 27 868 zł (65 %), środki własne 9 271 zł i fundusz sołecki 5 tys. zł.

Na otwarcie ścieżki sołtys Roman Dombek zaprosił gości: Henryka Zielińskiego – burmistrza Mikstatu, Łukasza Dybula – przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikstacie, Tomasza Maciejewskiego – przewodniczącego Rady Powiatu Ostrzeszowskiego i ks. proboszcza Szymona Grzeszkiewicza; obecni byli także: radny Dariusz Puchała, Wioletta i Łukasz Jędrzejakowie z firmy Dromico, Katarzyna Kaźmierczak – dyrektor szkoły, a także pracownicy UMiG Mikstat, strażacy ochotnicy i mieszkańcy Kaliszkowic Ołobockich.

Po otwarciu ścieżki sołtys zaprosił wszystkich do budynku przy szkole, żeby zaprezentować zmodernizowaną świetlicę z zapleczem kuchennym. – Z tych pomieszczeń może teraz korzystać nie tylko nasza rada sołecka, ale także panie z Koła Gospodyń Wiejskich czy druhowie z OSP, szkoła i wszyscy mieszkańcy, kiedy będą chcieli zorganizować jakieś spotkania czy uroczystości – deklaruje Roman Dombek.

Na modernizację pomieszczenia kuchni z przyłączami wodkan, wymianą instalacji elektrycznej, położeniem nowej podsadzki z ociepleniem, kafelkami itp. gmina przekazała 10 tys. zł w ramach funduszu sołeckiego. Dołożyli się także prywatni sponsorzy: firma Dromico państwa Jędrzejaków oraz firma Huberta Urbana. Część robót druhowie z OSP i mieszkańcy wykonali w czynie społecznym. – Nasza świetlica z zapleczem kuchennym będzie teraz służyć wszystkim organizacjom społecznym i mieszkańcom. Mamy plany dalszego remontu i modernizacji tego budynku. Przy okazji pragnę podziękować wszystkim za wsparcie, pomoc rzeczową i finansową oraz udział w pracach przy budowie ścieżki edukacyjnej i naszej świetlicy – mówi Roman Dombek, sołtys Kaliszkowic Ołobockich.

PKSkip to content