Znaczący awans Mikstatu

Miasto i Gmina Mikstat od kilku lat systematycznie pnie się w górę w prestiżowym Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” w klasyfikacji miast i gmin miejsko-wiejskich. Dwa temu byliśmy na 606. miejscu, przed rokiem na 375., natomiast w rankingu na 2020 rok awansowaliśmy już na 210. W sumie w ciągu 3 lat przeskoczyliśmy w górę aż o 396 pozycji.

Od 16 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, a jej ranking jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

Ranking „Rzeczpospolitej” weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać wynosiła 100 (dla gmin i miast).

W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa (maksymalnie 30 pkt.) oceniane były wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania,  efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

W kategorii „trwałość społeczna” (34 pkt.) oceniane były te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Kapituła brała pod uwagą zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego), jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi).

W kategorii trwałość środowiskowa (26 pkt.) istotne były kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych.

W czwartej kategorii (10 pkt.) liczyła się jakość zarządzania urzędem, proces uchwałodawczy oraz poziom współpracy między samorządami.

W Ranking Samorządów wśród miast i gmin miejsko-wiejskich miejsca na podium zajęły: 1. Morawica (85,42 pkt. 16 756 mieszkańców, Świętokrzyskie), 2. Bieruń (77,73 pkt., 19 507 mieszkańców, Śląsk), 3. Puszczykowo (77,49 pkt., 9 657 mieszkańców, Wielkopolska).

Mikstat został sklasyfikowano na 210. miejscu – 41,84 pkt., 6 046 mieszkańców (Ostrzeszów – 386. miejsce, 36,13 pkt., 24 004 mieszkańców; Grabów nad Prosną – 750. miejsce, 27,45 pkt., 7 817 mieszkańców). – Oczywiście, nasze miejsce w aktualnym Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” daje poczucie satysfakcji. I nie chodzi o to, że jesteśmy wyżej niż inne ośrodki z powiatu ostrzeszowskiego, bo to nie jest wyścig. Ten ranking pokazuje, że prowadzimy skutecznie politykę zrównoważonego rozwoju. W trzech ostatnich zestawieniach awansowaliśmy o blisko 400 pozycji, z 606. na 210. miejsce i jest to obiektywna ocena ekspertów, oparta na analizie konkretnych danych. Dla mnie, ale myślę że także dla Rady Miejskiej oraz mieszkańców miasta i gminy Mikstat jest to czytelny sygnał, że nasze samorządowe sprawy idą w dobrym kierunku – mówi Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

PK

Stabilne finanse samorządu, za co odpowiadają skarbnik Teresa Michalak i burmistrz Henryk Zieliński, to podstawa zrównoważonego rozwoju miasta i gminy.
Stabilne finanse samorządu, za co odpowiadają skarbnik Teresa Michalak i burmistrz Henryk Zieliński, to podstawa zrównoważonego rozwoju miasta i gminy.

 

Efektem współpracy samorządu mikstackiego z samorządem powiatowym są kolejne wspólnie realizowane inwestycje drogowe. Od prawej: burmistrz Henryk Zieliński, Tomasz Maciejewski – przewodniczący RPO i Lech Janicki – starosta ostrzeszowski.
Efektem współpracy samorządu mikstackiego z samorządem powiatowym są kolejne wspólnie realizowane inwestycje drogowe. Od prawej: burmistrz Henryk Zieliński, Tomasz Maciejewski – przewodniczący RPO i Lech Janicki – starosta ostrzeszowski.

 

Nowa droga w Komorowie, to najnowszy przykład współpracy gminy z samorządem wojewódzkim na rzecz rozbudowy gminnej infrastruktury.
Nowa droga w Komorowie, to najnowszy przykład współpracy gminy z samorządem wojewódzkim na rzecz rozbudowy gminnej infrastruktury.

 

Gwarantem zrównoważonego rozwoju jest harmonijna współpraca burmistrza z Radą Miejską w Mikstacie.
Gwarantem zrównoważonego rozwoju jest harmonijna współpraca burmistrza z Radą Miejską w Mikstacie.


Skip to content