Życzenia i plany na 2020 rok

Mikstaccy seniorzy z Koła Nr 3 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów rozpoczęli kolejny rok działalności od tradycyjnego spotkania opłatkowego. Przy okazji zarząd koła podsumował 2019 r. i przedstawił plany na kolejnych 12 miesięcy.

Tradycyjnie przed noworocznym spotkaniem sprawozdawczo-informacyjnym, które odbyło się 9 stycznia na „Zielonym Wzgórzu” członkowie koła modlili się w kościele pw. Św. Trójcy podczas mszy świętej, którą odprawił ks. dziekan Krzysztof Ordziniak, proboszcz parafii mikstackiej.

W spotkaniu, które prowadził Bronisław Spławski uczestniczyli także zaproszeni goście: Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu, Lech Janicki, starosta ostrzeszowski, Wiktoria Mak, prezes oddziału rejonowego PZERiI w Ostrzeszowie, Halina Zadka, kierownik USC w Mikstacie oraz ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak. Sprawozdanie z działalności w 2019 r. przedstawiła Krystyna Lipińska, która omówiła po krótce wszystkie ubiegłoroczne wydarzenia, w których uczestniczyli członkowie koła: wycieczki, uroczystości, pożegnania zmarłych itd. Sekretarz koła przypomniała także trochę historii koła, które powstało 28 sierpnia 1983 r., kiedy to zebrało się 12 członków założycieli i podjęło decyzję, żeby odłączyć się od Ostrzeszowa i usamodzielnić. Zebrali wysłuchali także sprawozdania finansowego, które przedstawiła skarbnik Marianna Cichowicz.

Życzenia mikstackim emerytom złożył burmistrz Henryk Zieliński, który przy okazji podziękował Edmundowi Tetlakowi za zorganizowanie i prowadzenie Klubu Senior + w Mikstacie. Starosta gratulował gospodarzom aktywności i zachęcał członków do korzystania z inicjatyw podejmowanych przez zarząd koła; Lech Janicki chwalił także dobrą współpracę powiatu z samorządem Mikstatu i przedstawił zamierzenia na 2020 r Wiktoria Mak przedstawiła natomiast bogatą ofertę (wycieczki, wczasy, zajęcia rehabilitacyjne), jaką na ten rok ma dla emerytów zarząd rejonowy w Ostrzeszowie.

Po części oficjalnej, przy dźwiękach kolęd nastąpił wzruszający moment składania sobie życzeń i łamania się opłatkiem.

PKSkip to content