Dotacje dla rolnictwa – I krajowy webinar 2023

Dotacje dla rolnictwa – I krajowy webinar 2023

1 lutego 2023 r.

AGENDA SPOTKANIA

11:00 – 11:03 Powitanie
Halina Szymańska – Prezes ARiMR;
Agnieszka Soin – Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw

11:03 – 11:30 Wystąpienie Henryka Kowalczyka – Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

godzina temat prezentacji prelegent
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
11:30 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar F (fotowoltaika) Jolanta Duchnik

Dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych

11:45 Rozwój małych gospodarstw Monika Zielińska

Dyrektor Departamentu Działań Premiowych

12:00 Premie dla młodych rolników
12:15 Ekoschematy 2023 –
m.in.  ekoschemat „Wymieszanie obornika z glebą na gruntach ornych
w ciągu 12 godzin”
Jolanta Dobiesz

Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
12:30 Korzystne zmiany w ustawie
(m.in. w turnusach regeneracyjnych
dla opiekunów i rehabilitacyjnych
dla „rolników-emerytów” w CRR,
które ruszyły 1 tycznia 2023 r.)
Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS
12:40 Korzystanie z portalu eKRUS Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS
12:50 Działania prewencyjne KRUS – przygotowanie do 20. edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS
13:00 Zapowiadane na marzec 2023 r. zmiany w ustawie w zakresie waloryzacji rolniczych świadczeń
emerytalno-rentowych
Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
13:10 Pozwolenia na przywóz/wywóz
w handlu zagranicznym
z krajami pozaunijnymi
Adam Stankiewicz
Kierownik Wydziału Obsługi Handlu, Departament Interwencji Rynkowych
13:20 Monitorowanie
rynku konopi włóknistych
Dorota Jabłońska-Gorzała
Kierownik Wydziału Monitorowania Rynków Rolnych, Departament Interwencji Rynkowych
13:30 Działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii
na obszarach wiejskich
Mateusz Balcerowicz
Dyrektor Departamentu Innowacji
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
13:40 Energia dla wsi Agnieszka Karwat
Grupa AZOTY
13:50 Wiosenne nawożenie roślin azotem Kamil Struk
Przedstawiciel Terenowy Grupy Azoty
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
14:00 Zmiany w zasadach identyfikacji
i rejestracji zwierząt –
nowa ustawa o systemie IRZ
Andrzej Sukiennik

Główny specjalista

Departament Ewidencji Producentów
i Rejestracji Zwierząt

14:20 System AMS Stanisław Sas
Dyrektor
Departamentu Baz Referencyjnych
i kontroli terenowych

 

I krajowy webinar 2023Skip to content