Podmiot i miejsce zagospodarowania odpadów

Podmiot zagospodarowujący odpady

  • Od 1 lipca 2013 roku odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zapewnia Gmina.
  • Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Mikstat od sierpnia 2016 r. jest: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wlkp.

Miejsce zagospodarowania odpadów

  • Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych odebrane od właścicieli nieruchomości, transportowane są do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121.

 


Skip to content