Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Mikstacie

Struktura

W skład Zespołu wchodzą:

  • Szef Zespołu – Burmistrz Miasta i Gminy,
  • Zastępca Szefa – Sekretarz Miasta i Gminy,

Członkowie Zespołu:

  • osoby zatrudnione w urzędzie miasta i gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych i jednostkach pomocniczych w Mikstacie,
  • przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych w Mikstacie.

W zależności od rodzaju i rozmiaru zagrożenia w skład Zespołu mogą wejść osoby wskazane lub zaproszone przez Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat (grupa czasowa):

  • Przedstawiciele innych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych,
  • Inni (specjaliści, eksperci).

Materiały do pobrania:

  • WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU z dnia… czerwca 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia (projekt) – pobierz
  • Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia – pobierz
  • Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe, treść komunikatów ostrzegawczych – pobierz

Kontakt z GZZK w Mikstacie

Urząd Miasta i Gminy Mikstat
Stanowisko ds. dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat
tel. (62) 7310043 wew. 31


Skip to content