Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

UWAGA: Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Mikstacie przyjmuje interesantów w ŚRODY od godz. 7:45 do 11:45 w lokalu przy ul. Kościuszki 4 (budynek MGOPS).

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

  • Grabów nad Prosną, ul Kaliska 22
  • Mikstat, ul Kościuszki 4,
  • Doruchów, ul. Kępińska 13
  • Kobyla Góra, Pl. Wiosny Ludów 1,
  • Czajków Urząd Gminy
  • Kraszewice, Urząd Gminy ul. Wieluńska 53

Punkt zorganizowany w sześciu lokalizacjach. W tym celu zawarto stosowne porozumienia z gminami. Prowadzenie tego punktu powierzone zostało organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Prowadzenie tego punktu powierzono Związkowi Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 6/6, numer KRS 0000179144.

W punkcie tym nieodpłatna pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie może być świadczona przez radcę prawnego, adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy.

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej – pobierz harmonogram.

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE UL 21-STYCZNIA 2 I. PIĘTRO POK. NR 35 tel. 62 732-00-19

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu.

Godziny przyjęć: od poniedziałki do piątku od 11:30 – 15:30

W punkcie przyjmują radcy prawni wyznaczeni przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu:

– radca prawny Małgorzata Dubis-Łępa

– radca prawny Radosław Cegła

– adwokat Jagoda Urbaniak – Giernalczyk

– adwokat Anna Gabryś

– adwokat Karolina Kaźmierczak – Kokot

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

Punkt pracuje zgodnie z załączonym harmonogramem – pobierz harmonogram.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – pozostałe materiały do pobrania:

 


Skip to content