Menu główne

Azbest informacje

Usuwanie wyrobów zawierających azbest – Urząd Miasta i Gminy Mikstat przyjmuje wnioski.

Urząd Miasta i Gminy Mikstat informuje osoby i podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania przez Powiat Ostrzeszowski na usunięcie wyrobów zawierających azbest – o możliwości składania wniosków na bieżący rok!!

Starostwo Powiatowe poinformowało, że wnioski dotyczące odbioru wcześniej zdemontowanych pokryć dachowych będą załatwiane według kolejności wpływu do wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w bieżącym roku.

Wnioski ubiegających się o dofinansowanie demontażu i odbioru mogą być zrealizowane w 2019 roku.

Poniżej publikujemy regulamin programu oraz wniosek wraz z załącznikami.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat, pok. 10., w godzinach 7:30-15:30.

Wspólnie z Powiatem Ostrzeszowskim, NFOŚiGW, WFOŚiGW Poznaniu oraz innymi gminami Powiatu Ostrzeszowskiego, Gmina Mikstat przystąpiła do programu „Usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego”

  • W 2013 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 15,991 ton wyrobów zawierających azbest.
  • w 2014 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 78,174 tony wyrobów zawierających azbest.
  • w 2015 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 29,152 ton wyrobów zawierających azbest.
  • w 2016 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 46,461 ton wyrobów zawierających azbest.
  • w 2017 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 44,418 ton wyrobów zawierających azbest.
  • w 2018 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 46,672 ton wyrobów zawierających azbest.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikstat – pobierz


Skip to content