Menu główne

Azbest informacje

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Mikstat odbywa się przez Urząd Miasta i Gminy Mikstat.

Na realizację tego zadania Urząd pozyskuje środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Poniżej publikujemy regulamin programu oraz wniosek wraz z załącznikami.

  • Uchwała w sprawie uznania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2012-2032 jako równoważny gminnemu programowi usuwania wyrobów zawierających azbest – pobierz jako PDF
  • Zarządzenie w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady i warunki wykonywania usług polegających na „Usuwaniu i unieszkodliwianiu z terenu Miasta i Gminy Mikstat” przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – pobierz jako PDF
  • Wniosek z załącznikami – pobierz jako PDF

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat, ul Krakowska 17 w Sekretariacie.

  • W 2013 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 15,991 ton wyrobów zawierających azbest.
  • w 2014 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 78,174 tony wyrobów zawierających azbest.
  • w 2015 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 29,152 ton wyrobów zawierających azbest.
  • w 2016 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 46,461 ton wyrobów zawierających azbest.
  • w 2017 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 44,418 ton wyrobów zawierających azbest.
  • w 2018 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 46,672 ton wyrobów zawierających azbest.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikstat – pobierz


Skip to content