Menu główne

Azbest informacje

Usuwanie wyrobów zawierających azbest – Urząd Miasta i Gminy Mikstat przyjmuje wnioski.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Mikstat w 2020 roku odbywać się będzie przez Urząd Miasta i Gminy Mikstat.

Na realizację tego zadania pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Poniżej publikujemy regulamin programu oraz wniosek wraz z załącznikami.

  • Uchwała w sprawie uznania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2012-2032 jako równoważny gminnemu programowi usuwania wyrobów zawierających azbest – pobierz jako PDF
  • Zarządzenie w sprawie Regulaminu wykonywania i finansowania w 2020 roku usług polegających na „Usuwaniu i unieszkodliwianiu z terenu Miasta i Gminy Mikstat” przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pobierz jako PDF
  • Wniosek z załącznikami – pobierz jako PDF

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat, ul Krakowska 17 w Sekretariacie od dnia 9 czerwca do 23 czerwca 2020 roku w godzinach od 7.30 do 15.30

Wspólnie z Powiatem Ostrzeszowskim, NFOŚiGW, WFOŚiGW Poznaniu oraz innymi gminami Powiatu Ostrzeszowskiego, Gmina Mikstat przystąpiła do programu „Usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego”

  • W 2013 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 15,991 ton wyrobów zawierających azbest.
  • w 2014 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 78,174 tony wyrobów zawierających azbest.
  • w 2015 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 29,152 ton wyrobów zawierających azbest.
  • w 2016 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 46,461 ton wyrobów zawierających azbest.
  • w 2017 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 44,418 ton wyrobów zawierających azbest.
  • w 2018 r. z terenu Gminy Mikstat odebrano i unieszkodliwiono 46,672 ton wyrobów zawierających azbest.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikstat – pobierz


Skip to content