Menu główne

Radiacja

Poradnik na wypadek zagrożenia radiologicznego

PO USŁYSZENIU KOMUNIKATU O ZAGROŻENIU OPADEM PROMIENIOTWÓRCZYM (SKAŻENIU PROMIENIOTWÓRCZYM)
NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI!

W razie zagrożenia radiacyjnego należy nasłuchiwać komunikatów radiowych i telewizyjnych nadawanych przez uprawnione do tego służby lub organy administracji publicznej.

Niezbędne może się okazać np.
– zamknięcie okien i wyłączenie klimatyzacji;
– sprawdzenie uszczelnienia okien, drzwi, kratek wentylacyjnych oraz wszelkich szpar i szczelin, jeśli nie ma uszczelnień zrób to za pomocą mokrej tkaniny; zawiadomienie o komunikacie sąsiadów (mogą o tym nie wiedzieć);
– zgromadzenie w pojemnikach odpowiedniego zapasu pitnej wody, żywności oraz worki plastikowe na odpadki;
– unikanie przebywania poza pomieszczeniami (na otwartym powietrzu), używanie masek filtracyjnych w razie pobytu poza pomieszczeniami;
– przyjęcie dawki jodu stabilnego dla zablokowania tarczycy (płyn Lugola) w ramach zorganizowanej akcji w skali państwa;
– ograniczenie picia mleka i spożywania warzyw świeżych oraz grzybów;
– przetrzymywanie zwierząt hodowlanych w pomieszczeniach zamkniętych i przystosowanych do ich pobytu z karmieniem włącznie;
– wykonanie innych działań zaleconych przez służby medyczne lub ratownicze w zależności od rozwoju sytuacji skażeń w konkretnym miejscu.

Są trzy czynniki, które minimalizują oddziaływanie promieniowania na twój organizm:
– odległość – im większa tym mniejsza dawka napromieniowania;
– osłona – im bardziej gęste i ciężkie materiały tym lepiej;
– czas – w większości przypadków natężenie promieniowania szybko maleje, ograniczenie czasu przebywania w zasięgu promieniowania zmniejszy się wielkość pochłoniętej dawki promieniowania.

Służby Awaryjne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki czuwają nad sytuacją radiacyjną w kraju i poza jego granicami!
W razie zajścia zdarzenia radiacyjnego w Polsce – w tym wykrycia substancji promieniotwórczych nieznanego pochodzenia, należy kontaktować się z Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki.

TELEFONY ALARMOWE

Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki
Dyżurny Służby Awaryjnej Prezesa PAA

  • Telefon całodobowy: 022 9430
  • Telefon: 022 6959829
  • Fax: 022-695-98-55
  • e-mail: cezar@paa.gov.pl

Warto przeczytać

Nowy symbol ostrzegający przed promieniowaniem jonizującym, przedstawiający promieniowanie, czaszkę i skrzyżowane kości oraz biegnącego człowieka, został wprowadzony dla uzupełnienia tradycyjnego, międzynarodowego symbolu promieniowania, potrójnej koniczynki.
http://www.paa.gov.pl/index.php?news=!20070301

http://wzk.poznan.uw.gov.pl/?q=node/305

Dwadzieścia lat po katastrofie w Czarnobylu naukowcy wciąż dyskutują o prawdziwej liczbie ofiar. Według różnych statystyk, było to od kilkudziesięciu do ponad 300 tys. osób. „Wszystko zależy od sposobu obliczania i tego, kto liczy” – powiedział dr Stanisław Latek z Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).

http://www.polityka.pl/archive/do/registry/secure/showArticle?id=3341160
Rozmowa z prof. Zbigniewem Jaworowskim, wybitnym specjalistą w dziedzinie skażeń promieniotwórczych
Marcin Rotkiewicz
20 lat po awarii

Storny WWW – warto odwiedzić:
http://www.paa.gov.pl/
http://www.clor.waw.pl/
http://wzk.poznan.uw.gov.pl/%3Ca%20target
http://www.ptbr.org.pl/
http://www.ipj.gov.pl/pl/rob3nasz.php
http://www.paa.gov.pl/?frame=4.4
http://www.czarnobyl.cba.pl/
http://www.nuclear.pl/
http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/Public/Welcome.html
http://www.ciop.pl/9722.html
http://radiacja.webpark.pl/
http://www.atominfo.org/

 


Skip to content