OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Urząd Miasta i Gminy Mikstat ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów na niskoemisyjne źródła ciepła.

Nabór wniosków rozpocznie się od dnia 06.08.2020 r. (czwartek) do 30 września każdego roku lub do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat, ul. Krakowska 17 w Sekretariacie, bądź przesłać pocztą na wskazany wyżej adres.

O przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność złożonych wniosków.

WAŻNE!!! Przed przystąpieniem do programu prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM

Załączniki:Skip to content