Menu główne

Walory turystyczne

Ścieżka dydaktyczna w parku przy siedzibie Nadleśnictwa Przedborów w Przedborowie:

Ścieżka dydaktyczna jest pierwszym przedsięwzięciem tego typu na terenie gminy Mikstat, a kontynuacją rozwoju turystyki i edukacji ekologicznej w naszej gminie (istnieją już trasy spacerowe i trasa do jazdy konnej).
Długość trasy to 350 m. rozmieszczone są tablice dydaktyczne informujące o gatunkach roślin, gospodarce leśnej i łowieckiej, ochronie lasu. Oprócz tablic umieszczone są również eksponaty np. ambona, budki dla ptaków, pułapki feromonowe na owady, paśnik. Na terenie trasy znajdują się dwa pomniki przyrody.

Ścieżka dydaktyczna w Przedborowie
Ścieżka dydaktyczna w Przedborowie

Walory turystyczne:

Tereny gminy prezentują interesujące walory turystyczne i ze względu na czyste środowisko naturalne stanowi doskonałą strefę wypoczynkowo-rekreacyjną. Od zachodu lasy iglaste, zasobne w runo leśne, od południa – kompleks lasów liściastych ze starodrzewiem dębowo -bukowym, ostojami zwierzyny i ptactwa łownego. Układ duktów leśnych w lesie komunalnym sprzyja spacerom pieszym i rowerowym, a do dyspozycji osób jeżdżących konno jest trasa do jazdy konnej w lasach Nadleśnictwa Przedborów w Przedborowie. Mikstat może być dogodną bazą do wyjazdów na Szlak Piastowski.

Miejsca widokowe znajdują się w dwóch punktach: na Dolinę Prosny i Baryczy ze wzgórza kościelnego w Kotłowie oraz w pobliżu masztu RTV w Kaliszkowicach Kaliskich. Obiekty sportowe do uprawiania lekkiej atletyki i piłki nożnej znajdują się w Mikstacie przy ul. Brzozowej oraz w Kaliszkowicach Kaliskich i Biskupicach Zabarycznych przy szkole.

Miejsca noclegowe znaleźć można w Ośrodku Mikstat – Las położonym w Mikstacie – Pustkowiu nr 22, gdzie organizowane są turnusy rehabilitacyjne, szkolenia, wypoczynek sobotnio – niedzielny, grzybobrania, imprezy okolicznościowe. Ośrodek jest czynny cały rok. Dysponuje pokojami z łazienkami, bez łazienek oraz trzema salami wykładowymi.

W gminie Mikstat rozwija się również agroturystyka. Obecnie w gminie znajduje się
5 gospodarstw agroturystycznych. Rozwija się również turystyka konna.

Lasy pokrywają ok. 25,5 % powierzchni gminy tj. 2 240 ha, dominującym gatunkiem jest sosna, ale na dość dużych powierzchniach występuje dąb, w mniejszych ilościach olsza, brzoza, lokalnie buk, świerk. Lasy w swojej znacznej części należą do Nadleśnictwa Przedborów, Antonin i Taczanów. Udział lasów komunalnych i prywatnych wynosi około 10%. Do pomników przyrody zaliczono następujące drzewa: buk zwyczajny i dęby szypułkowe w Leśnictwie Wanda i dęby szypułkowe w Leśnictwie Biskupice Zabaryczne.

Lasy stanowią bogactwo naturalne tego terenu. W gminie Mikstat znajdują się trzy leśnictwa Komorów, Wanda i Biskupice Zabaryczne.

Leśnictwo Komorów administracyjnie znajduje się w dwóch gminach
– Mikstat i Przygodzice, do Mikstatu należy część wschodnia.

Rzeźba terenu charakteryzuje się równinnym terenem pradoliny Baryczy, wydmami piaszczystymi w formie pagórków i wałów, z najwyższym wzniesieniem w części centralnej – Jeziorową Górą, wąskimi dolinami z ciekami wodnymi. Lasy zamieszkuje wiele gatunków zwierząt, z których znaczna część znajduje się na liście gatunków chronionych.
Na terenie Leśnictwa występują dęby pomnikowe w ilości 7 szt. Teren Leśnictwa Komorów przecinają trasy turystyczne o różnych stopniach trudności, trwale oznakowane.

Rezerwat przyrody „Wydymacz” znajduje się w pobliskim Antoninie (8 km
od Mikstatu) w gminie Przygodzice.

Lasy Leśnictwa Komorów należą do Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie”, jednego z 15 w Polsce, które mają na celu gospodarowanie na zasadach pełnej zgodności z naturalnym środowiskiem.

Leśnictwo Wanda należy do Nadleśnictwa Przedborów. Rzeźba terenu charakteryzuje się licznymi pagórkami i wzniesieniami, kotlinami i licznie płynącymi strumykami.

Bogactwo flory i fauny występujące na terenie Leśnictwa Wanda na pewno jest jednym z najciekawszych zbiorowisk przyrodniczych występujących na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

Lasy Miasta i Gminy Mikstat tworzą kompleks leśny o powierzchni 91, 67 ha usytuowany w odległości 3 km od miasta Mikstat. Zasadniczym celem lasu komunalnego jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych i wypoczynkowych społeczeństwa, w związku z czym, czynności gospodarczo – leśne sprowadzają się głównie do zabiegów odnowieniowych, pielęgnacyjnych i ochronnych z dążeniem do podniesienia walorów estetyczno – krajobrazowych tych lasów.


Skip to content