Menu główne

Resuscytacja

Resuscytacja albo inaczej przywracanie do życia

Resuscytacja jest zbyt poważnym zagadnieniem aby zbywać je kilkoma zdawkowymi wskazówkami dla osoby ratującej życie drugiemu człowiekowi!

Poniższe linki prowadzą do oficjalnego dokumentu „Wtyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej” na stronę www Polskiej Rady Resuscytacji:

Polska Rada Resuscytacji

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

31-202 Kraków
ul. Prądnicka 80

Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej

Podsumowanie Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej

Adres do korespondencji:

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ
ul Kopernika 17
31-501 Kraków

tel./fax.: 0 prefix 12 424-77-97
e-mail: msandres@cyf-kr.edu.pl
http://www.prc.krakow.pl


Skip to content