Gmina w liczbach

Powierzchnia gminy: 8717 ha w tym miasto 249 ha

Poszczególne wsie sołeckie:

 • Kaliszkowice Ołobockie – 810 ha
 • Kaliszkowice Kaliskie – 1672 ha
 • Biskupice Zabaryczne – 772 ha
 • Mikstat Pustkowie – 1478 ha
 • Przedborów – 1463 ha
 • Komorów – 1392 ha
 • Kotłów – 881 ha

Ludność: stan na 31.12.2013 r.

 • Mikstat – 1841
 • Biskupice Zabaryczne – 652
 • Kaliszkowice Kaliske – 868
 • Kaliszkowice Ołobockie – 766
 • Komorów – 770
 • Kotłów – 600
 • Mikstat-Pustkowie – 285
 • Przedborów – 373
 • Razem: 6155

Użytki rolne 5862 ha w tym:

 • grunty orne – 4528 ha
 • użytki zielone – 1315 ha
 • Wodociągi: 96%
 • Kanalizacja: 20%
 • Elektryfikacja: 100%

Drogi:

 • droga wojewódzka nr 447 Antonin – Grabów n/Prosną
  na terenie Miasta i Gminy Mikstat 14 km – bitumiczna
 • drogi powiatowe 32,6 km – bitumiczne
 • drogi gminne 77,7 km – utwardzone bądź ulepszone
 • Gęstość dróg gminnych na 100 km2: 140,8 km

Skip to content