Wielkogabaryty

Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 pochodzące z gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Mikstat:

  • przez cały rok można samodzielnie przekazywać do PSZOK,
  • raz w roku będą odbierane z nieruchomości przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej Gminy (dokładny termin będzie z wyprzedzeniem podany do publicznej wiadomości)

Zobacz aktualne terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych – sprawdź


Skip to content