Menu główne

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno – informacyjny działa w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Mikstat tj.  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Punkt obsługiwany jest przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mikstat: Genowefę Hądzel i Joannę Matys, pokój nr 14.

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:

  • udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
  • pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

W celu sprawnej obsługi interesantów, aby uzyskać szczegółowe informacje lub pomoc w wypełnianiu wniosku, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty pod nr telefonu 62 73 10 043 (wewn. 133)

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Niezbędne informacje o Programie oraz korzyści wynikające z przystąpienia znajdują się na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl oraz www.wfosgw.poznan.pl

 


Skip to content