Selektywna zbiórka odpadów

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Jest to miejsce, w którym mieszkańcy Miasta i Gminy Mikstat mogą nieodpłatnie zostawić przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.

 

Regulamin PSZOK – do pobrania.

Przeznaczenie pojemników

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierany jest:

  • przez Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A., ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wlkp., w ramach zorganizowanej akcji raz w roku
  • w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Staroprzygodzka 121, Ostrów Wlkp.)

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki to odpad niebezpieczny, którego nie można wrzucać do pojemników na odpady komunalne.

Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazać do:

  • Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim
  • Wrzucić do specjalnego pojemnika, który znajduje się w: Aptece Optima, ul. Krakowskiej 4 w Mikstacie

Skip to content