Menu główne

Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej

 1. Błaszczyk Stanisław
 2. Łukasz Dybul – Przewodniczący RM
 3. Kmiecik Sławomir
 4. Mielcarek Krzysztof
 5. Możdżanowski Stanisław
 6. Pietralczyk Dawid
 7. Puchała Dariusz
 8. Rasiak Barbara – Wiceprzewodnicząca RM
 9. Sikora Jacek
 10. Skoczylas Tomasz
 11. Skrzypczak Dominik
 12. Stasierski Łukasz
 13. Tokarek Damian
 14. Tomala Barbara
 15. Walczak Zbigniew

Komisje

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący komisji – Damian Tokarek
Członek komisji – Dariusz Puchała
Członek komisji – Barbara Tomala

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący komisji – Stanisław Błaszczyk
Zastępca Przewodniczącego Komisji – Krzysztof Mielcarek
Członek komisji – Dawid Pietralczyk
Członek komisji – Zbigniew Walczak
Członek komisji – Barbara Rasiak

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, FINANSÓW ORAZ GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Przewodniczący komisji – Barbara Tomala
Zastępca Przewodniczącego Komisji – Dariusz Puchała
Członek komisji – Jacek Sikora
Członek komisji – Damian Tokarek
Członek komisji – Łukasz Dybul
Członek komisji – Tomasz Skoczylas
Członek komisji – Dominik Skrzypczak

KOMISJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, EKOLOGII I ROLNICTWA

Przewodniczący komisji – Sławomir Kmiecik
Zastępca Przewodniczącego Komisji – Tomasz Skoczylas
Członek komisji – Łukasz Stasierski
Członek komisji – Stanisław Możdżanowski
Członek komisji – Stanisław Błaszczyk
Członek komisji – Zbigniew Walczak
Członek komisji – Barbara Rasiak

KOMISJA OŚWIATY I WYCHOWANIA, KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Przewodniczący komisji – Łukasz Stasierski
Zastępca Przewodniczącego Komisji – Dawid Pietralczyk
Członek komisji – Jacek Sikora
Członek komisji – Krzysztof Mielcarek
Członek komisji – Dominik Skrzypczak


Skip to content