Historia Mikstatu na interaktywnej ścieżce

Jeśli ktoś nie był jeszcze w Muzeum Regionalnym w Mikstacie, to najwyższa pora to nadrobić – tym bardziej, że została tam otwarta nowa multimedialna wystawa.

W czwartek, 4 czerwca, w 31. rocznicę przełomowych wyborów czerwcowych 1989 roku, w 30-lecie odrodzenia samorządu lokalnego została oficjalnie oddana do zwiedzania interaktywna ścieżka historyczna w Muzeum Regionalnym w Mikstacie przy ulicy Kościuszki 4 (pomieszczenia nad siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Dofinansowany z funduszy europejskich we współpracy z Ostrzeszowską Lokalną Grupą Działania w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskiej” projekt napisali i zrealizowali Magdalena Maj oraz Krzysztof Wróbel.

Z okazji udostępnienia nowej wystawy burmistrz Henryk Zieliński razem z przewodniczącym Łukaszem Dybulem podziękowali autorom tego przedsięwzięcia: M. Maj i K. Wróblowi oraz założycielom Muzeum Regionalnego w Mikstacie: Elżbiecie Kamińskiej, Annie Stasierskiej i Bogdanowi Małeckiemu.

Projekt został przygotowany we wrześniu 2018 pod nazwą “Stworzenie interaktywnej ścieżki historycznej w Mikstacie” współfinansowana ze środków UE w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana przez MGOK w Mikstacie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia “Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”.

W październiku 2018 został zaakceptowany i wybrany do dofinansowania.
Kwota całego projektu: 24872,20 zł, z czego 19897,00 zł pozyskano z dotacji, reszta z MGOK.
Umowa z OLGD w Ostrzeszowie podpisana została 3 października 2019 roku
Projekt został zrealizowany do 31 stycznia 2020 roku.

PKSkip to content