Informacja z Kaliszkowic Ołobockich

W dniach od 23 -27 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Europejskim Tygodniu Sportu.

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej której celem jest promowanie sportu i aktywności fizycznej w całej Europie. Podstawowym zadaniem Europejskiego Tygodnia Sportu jest angażowanie, uświadamianie i inspirowanie mieszkańców Europy do podejmowania aktywności fizycznej w codziennym życiu, a jej głównym celem jest popularyzacja sportu na poziomie lokalnym i integracja społeczna różnych grup wiekowych. Europejski Tydzień Sportu to nie tylko zajęcia sportowe, ale przede wszystkim edukacja młodego pokolenia w celu kształtowania zdrowego, aktywnego trybu życia oraz właściwych zachowań od najwcześniejszych lat życia.
W Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kaliszkowicach Ołobockich Europejski Tydzień Sportu przebiegał następująco:
W poniedziałek dnia 23.09.2018 r. – Przerwa z tańcem
We wtorek 24.09.2019r. – Przerwa z aerobikiem
W środę 25.09.2019r. – Dzień Testu Coopera
W czwartek 26.09.2019r. – Dzień Hula – Hop
W piątek 27.09.2019r. – Dzień Piłki Nożnej

Nauczyciele podkreślali rolę aktywności fizycznej ale również zasady „fair play”, uczciwej rywalizacji, zwracali uwagę na właściwą postawę ciała.
Uczniowie byli bardzo zaangażowani w przedsięwzięcie, cieszyli się że mogą wziąć udział w tak ważnym zdarzeniu jakim był Europejski Tydzień Sportu.Skip to content