Komunikat Policji w Mikstacie

Zwracamy się z apelem do mieszkańców o przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem zakazu zatrzymywania pojazdu na przejściach dla pieszych i w ich pobliżu.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców, dotyczącymi popełnianych wykroczeń przez kierujących nie stosujących się do obowiązujących przepisów w zakresie  parkowania pojazdów informujemy, że zgodnie z  art. 97 Kodeksu Wykroczeń w związku z art. 49 ust. 1 pkt 2 PRD obowiązuje zakaz zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi. Popełnione wykroczenie, może skutkować mandatem karnym w wysokości 100-300 złotych – i 5 pkt karnych.

Informujemy mieszkańców, że szczególnym nadzorem Policja objęła przejście dla pieszych w Mikstacie na ul. Chopina – DW 447 na wysokości posesji nr 2 – miejsce to ujęte jest w  „Planie Działania Priorytetowego” dzielnicowego miasta Mikstat. Oznacza to, że w ramach obchodu, dokonywana jest jego kontrola i obserwacja celem wyeliminowania wykroczeń.

Wykroczenia popełniane przez kierujących można zgłaszać w następujący sposób:

– tel. komórkowy (służbowy) dzielnicowego miasta Mikstat: 786-936-422

– tel. stacjonarny Posterunku Policji w Mikstacie: 62 732-43-50 lub 47 775-73-51

– dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie: 47 7757200

– nr alarmowy 112.

mł. asp. Mariusz Przybył

przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym

 Skip to content